Wróć do listy

Wolontariat traktujemy jako szansę na poszerzenie oferty działań bibliotek publicznych i pełniejszą realizację ich misji. Dzięki udziałowi w programie bibliotekarki i bibliotekarze zdobywały wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego organizowania wolontariatu, który wpisuje się w zadania biblioteki i wspiera ją w codziennej pracy.

Program trwał 6 miesięcy (2017 rok) i został zorganizowany w formie 3 cyklicznych modułów tematycznych. Moduły realizowaliśmy raz na dwa miesiące, dzięki czemu uczestnicy mieli czas na wdrożenia (etapami) wolontariatu w swoich placówkach na podstawie zdobywanej na spotkaniach wiedzy. Szkolenia prowadziliśmy przy wykorzystaniu aktywnych form warsztatowych.

Podczas dwumiesięcznej przerwy między modułami, uczestnicy pozostawali w stałym kontakcie z trenerami. Mogli skorzystać z dodatkowych spotkań (bądź innych form wsparcia) z trenerami w dogodnych dla siebie terminach (trenerzy oferowali dodatkowych 46 godzin wsparcia merytorycznego, do wykorzystania przez uczestników, zgodnie z ich potrzebami). Trenerzy dostarczali bibliotekom materiały edukacyjne adekwatne do wyzwań, podejmowanych w trakcie procesu wdrażania wolontariatu.

W efekcie naszych działań w bibliotekach publicznych stworzyliśmy okazję do tego, żeby wolontariusze, dzięki swoim różnorodnym kompetencjom, wspierali realizację ich misji, podejmując różnorodne działania.

Wolontariat jest jednym z ważnych wymiarów profesjonalizmu bibliotek oraz skutecznie wspiera realizację ich misji w społeczności lokalnej (porównaj, wytyczne IFLA -The International Federation of Library Associations and Institutions) otwierając biblioteki na mieszkańców.