Wróć do listy

W projekcie bibliotekarki i bibliotekarze zastanawiają się, jaki typ wolontariatu najbardziej będzie pasował do specyfiki ich placówki i społeczności lokalnej, której biblioteka służy. Analizują ile mają miejsca, które mogą udostępnić na działania wolontariuszy, w jakim czasie otwarcia bibliotek wolontariusze mogą podejmować działania, jaki typ zadań będzie najbardziej aktualny dla wolontariuszy. Uczestnicy programu tworzą także profile wolontariusza, zastanawiając się dla jakich mieszkańców szczególnie warto skierować ich zaproszenie do współpracy z biblioteką.

Zachęcamy uczestników i uczestniczki programu, żeby dokładnie policzyli z iloma wolontariuszami współpracują oraz, żeby prowadzili skrupulatne notatki na temat tego, ile czasu każdy z wolontariuszy „działał na korzyść”. W 2018 roku naszym bibliotekarzom i bibliotekarkom z 26 placówek udało się zaangażować wielu wolontariuszy przez ponad 9 miesięcy!!!!

Wolontariusze to osoby o różnych profilach i kompetencjach  zarówno młodzi ludzie prowadzący zajęcia w plastyczne językowe jak i eksperci (naukowcy, prawnicy) organizujący spotkania tematyczne m.in. związane z psychologią. Ich wkład w rozwój bibliotek jest nieoceniony (przez czytelników i bibliotekarzy).

Działania Fundacji polegają na przeprowadzaniu uczestników programu od momentu gotowości do rozwijania wolontariatu przez opracowanie planów rozwojowych po wprowadzanie działań wolontariackich na terenie bibliotek.

W Strategii „Warszawa 2030” wizja przyszłości naszego miasta opisana jest m.in. poprzez hasło „aktywni mieszkańcy”. Bibliotekarzom i Bibliotekarkom udało się stworzyć fantastyczną przestrzeń do wzmacniania tej aktywności wśród różnorodnych mieszkańców.

Bliotekarze włączają ochotników do różnorodnych działań związanych z promocją czytelnictwa: noszą książki do domów, osobom, które trudności z samodzielnym poruszaniem się; czytają dzieciom bajki, organizują wieczory poetyckie. Swoje miejsce w bibliotekach znajdują także osoby o zdolnościach technicznych – jedna z bibliotek może liczyć na wsparcie wolontariusza – złotej rączki. To sąsiad, na którego można liczyć w razie konieczności dokonania drobnych napraw. Wolontariusze dbają także o zieleń wokół biblioteki. Wolontariusze aktywni są także w czasie większych imprez, w których uczestniczą biblioteki: pomagają prowadzić zajęcia, stoiska, np.: w czasie „Nocy Bibliotek”.

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.