Wróć do listy

To już czwarta edycja tego programu. W 2019 pracowaliśmy z 45 bibliotekami na rzecz wzmocnienia ich misji poprzez współpracę z mieszkankami i mieszkańcami warszawy w formie wolontariatu, a w 2020 dołączyło kolejnych 15!

W projekcie bibliotekarki i bibliotekarze zastanawiają się, jaki typ wolontariatu najbardziej będzie pasował do specyfiki ich placówki i społeczności lokalnej, której biblioteka służy. Analizują ile mają miejsca, które mogą udostępnić na działania wolontariuszy, w jakim czasie otwarcia bibliotek wolontariusze mogą podejmować działania, jaki typ zadań będzie najbardziej aktualny dla wolontariuszy. Uczestnicy programu tworzą także profile wolontariusza, zastanawiając się dla jakich mieszkańców szczególnie warto skierować ich zaproszenie do współpracy z biblioteką.

Zachęcamy uczestników i uczestniczki programu, żeby dokładnie policzyli z iloma wolontariuszami współpracują oraz, żeby prowadzili skrupulatne notatki na temat tego, ile czasu każdy z wolontariuszy „działał na korzyść”. W 2019 roku naszym bibliotekarzom i bibliotekarkom z 45 placówek udało się zaangażować ponad 600 wolontariuszy przez ponad 17 000 godzin!!!!

Wolontariusze to osoby o różnych profilach i kompetencjach  zarówno młodzi ludzie prowadzący zajęcia w plastyczne językowe jak i eksperci (naukowcy, prawnicy) organizujący spotkania tematyczne m.in. związane z psychologią. Ich wkład w rozwój bibliotek jest nieoceniony (przez czytelników i bibliotekarzy).

Działania Fundacji polegają na przeprowadzaniu uczestników programu od momentu gotowości do rozwijania wolontariatu przez opracowanie planów rozwojowych po wprowadzanie działań wolontariackich na terenie bibliotek.

W Strategii „Warszawa 2030” wizja przyszłości naszego miasta opisana jest m.in. poprzez hasło „aktywni mieszkańcy”. Bibliotekarzom i Bibliotekarkom udało się stworzyć fantastyczną przestrzeń do wzmacniania tej aktywności wśród różnorodnych mieszkańców.

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.

 

 

Przeczytaj więcej o naszych działaniach:

Podsumowanie Programu Rozwoju Wolontariatu w bibliotekach w 2019 roku

Lepsze biblioteki dzięki wolontariuszom

Ponad 600 wolontariuszy w warszawskich bibliotekach

Młodzi wolontariusze w bibliotekach

 

Do pobrania: