Wróć do listy

Celem projektu było merytoryczne przygotowanie do zorganizowania wydarzenia edukacyjnego i informacyjnego dla decydentów, osób pracujących z młodzieżą, ekspertami/ekspertkami tematu oraz młodych (jesień 2017), którego celem będzie promocja i upowszechnienie sprawdzonych modeli (wzorów) partycypacji obywatelskiej młodych w Polsce.

W rezultacie realizacji projektu:

1. zanalizowaliśmy dostępne dane na temat praktyk partycypacji obywatelskiej młodych w Polsce

2. Znaleźliśmy i opisaliśmy sprawdzone modele (i/lub praktyki, podejścia) włączania młodych do procesów decyzyjnych – w Lublinie, Piasecznie i Bydgoszczy

3. Opracowaliśmy założeń wydarzenia (konferencji/seminarium) dla władz samorządowych na temat przyszłości partycypacji obywatelskiej młodych

4. Zbudowaliśmy i wspieraliśmy środowisko osób zaangażowanych i zajmujących się tematem partycypacji obywatelskiej młodych w Polsce