Wróć do listy

„Młodzi Liderzy dla społeczności” to trwający 8 miesięcy program rozwojowy dla młodych
aktywnych liderów społeczności realizowany dzięki finansowaniu w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

Zapraszamy do projektu  młodych, zdeterminowanych do działania liderów, którzy są zaangażowani w działalność młodzieżowych rad, w ramach których  szukają możliwości wpływania na swoje otoczenie, szkołę, miasto, społeczność, a wszystko po to aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii.

Projekt ma na celu włączenie Młodzieżowych Radnych z 6 miejscowości aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii. Młodzi Liderzy będą  realizować autorskie projekty w grupach 3- osobowych. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 18 uczestników w różnym wieku, z różnym doświadczeniem i z różnych miejscowości, którzy chcą:

– działać na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii w swoich społecznościach,
– mocniej angażować rówieśników i społeczności lokalne,
– działać bardziej profesjonalne,
– rozwijać swoje kompetencje liderskie i dzielić się doświadczeniem,
– wykorzystywać dostępne w swojej miejscowości dostępne narzędzia i mechanizmy partycypacji młodzieży
– współpracować z decydentami swoich społeczności
– zrealizować swój autorski projekt społeczny

Projekt wpływa również na postawy młodych ludzi w obliczu COVID 19, pokazując wartość działania na rzecz dobra wspólnego i promując aktywne, świadome obywatelstwo w celu przeciwdziałania skutkom pandemii.

Program szkoleniowy projektu obejmuje:
– 3 dniowy (20h) warsztat liderski,
– 3 miesięczną współprace z mentorem podczas realizacji projektu w lokalnej społeczności, (spotkania mentorskie),
– 6 integralnych opisów dobrych praktyk, na podstawie metodologii realizowanych projektów,
– 4 spotkania podsumowujące proces edukacyjny oraz mające na celu upowszechnienie efektów realizowanych projektów. Spotkania te również będzie współprowadził i moderował ekspert.
– Wydarzenie podsumowujące, które będzie miało charakter hybrydowy lub w całości online – z aktywną rolą uczestników.

Projekt ma również na celu budowanie sieci aktywnych młodych ludzi, wzajemnie wspierających się w działaniach społecznych, którzy zintegrowali się podczas warsztatu i realizując wspólne projekty.

Na zgłoszenia do projektu czekamy do 9.12.2020.

Formularz zgłoszeniowy

Do przeczytania:

Zasady i kryteria rekrutacji

Kontakt do koordynatorki projektu: karolina.pawlak@civispolonus.org.pl