Wróć do listy

Czy sposób zagospodarowania przestrzeni w szkole odpowiada na potrzeby uczniów i uczennic? Jak wykorzystać przestrzeń, aby służyła współpracy i swobodnej dyskusji? Czy w szkołach istnieją miejsca do wspólnego działania? Kto decyduje o kształcie przestrzeni szkolnej? Celem projektu jest wsparcie samorządności uczniowskiej poprzez doświadczenie wpływu na najbliższe środowisko.

Co udało się zrobić? Dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu udało się zwiększyć świadomość młodych ludzi na temat potrzeb związanych z przestrzenią szkolną, a przede wszystkim wzmocnić ich samorządność oraz poczucie sprawstwa. W trakcie trwania całego projektu uczestnicy i uczestniczki przeprowadzili analizę jakości przestrzeni warszawskich szkół oraz zaprojektowali sposoby na podniesienie jakości przestrzeni szkolnej i wokół niej. Młodzi ludzie współtworzyli rekomendacje dotyczące jakości przestrzeni szkolnej, wypracowane dla władz miasta

Jakimi metodami to osiągnęliśmy? W ramach projektu odbyło się 12 warsztatów w 6 dzielnicach m.st. Warszawy dotyczących analizowania i projektowania przestrzeni szkolnej, w których uczestniczyło 200 osób. Zorganizowano 7 debat na temat jakości przestrzeni szkół oraz nowoczesnego projektowania, w których łącznie wzięło udział ok. 420 osób. Jednocześnie przez cały okres trwania projektu prowadzono profil na facebooku, którego celem było promowanie projektu oraz idei nowoczesnego projektowania szkół, a także wpływu młodzieży na tę kwestię.

Publikacje: „Rozprzestrzeń Szkołę. O lepszą jakość przestrzeni szkół w Warszawie. Rekomendacje” http://www.civispolonus.org.pl/files/Aktualnosci/Rekomendacje_przestrze_warszawskich_szk.pdf