Wróć do listy

Czy sposób zagospodarowania przestrzeni w szkole odpowiada na potrzeby uczniów i uczennic? Jak wykorzystać przestrzeń, aby służyła współpracy i swobodnej dyskusji? Czy w szkołach istnieją miejsca do wspólnego działania? Kto decyduje o kształcie przestrzeni szkolnej? Celem drugiej edycji projektu było wsparcie samorządności uczniowskiej poprzez doświadczenie wpływu na najbliższe środowisko.

Co udało się zrobić? W ramach projektu udało się przeprowadzić modelowy proces od diagnozy do rozwiązania problemu z udziałem młodzieży warszawskiej. Dzięki podejmowanym działaniom zwiększyła się świadomość młodych ludzi na temat potrzeb związanych z przestrzenią szkolną, a przede wszystkim wzmocniła ich samorządność oraz poczucie sprawstwa. W trakcie trwania całego projektu uczestnicy i uczestniczki przeprowadzili diagnozę potrzeb użytkowników i użytkowniczek przestrzeni szkolnej, zaprojektowali sposoby na podniesienie jakości przestrzeni szkolnej i wokół niej i doprowadzili do realnej zmiany przestrzeni. Zadanie to wymagało skonstruowania odpowiednich narzędzi, przeprowadzenia rozmów z dyrektorami szkół, zaangażowania w prace kolegów/koleżanki oraz poprowadzenia debat i wyciągnięcia z nich wniosków. Wdrożenie zmiany wymagało przeprowadzenia dodatkowych konsultacji nie tylko z dyrekcją szkoły, ale również nauczycielami, uczniami i rodzicami, aby wspólnie wypracować projekt służący wszystkim zainteresowanym grupom.

Jakimi metodami to osiągnęliśmy? W ramach projektu odbyło się 18 warsztatów w 6 dzielnicach m.st. Warszawy dotyczących analizowania, projektowania przestrzeni szkolnej oraz źródeł finansowania projektów młodzieżowych, w których uczestniczyło 280 osób. Zorganizowano 5 debat na temat jakości przestrzeni szkół oraz nowoczesnego projektowania, w których łącznie wzięło udział ok. 130 osób. Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu, w której wzięło udział 100 osób, w tym urzędnicy, architekci, nauczyciele oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (2017 r.). W 2016 roku pracowaliśmy z 25 szkołami gimnazjalnymi oraz ponadgimnazjalnymi.

Publikacja: „Dobre praktyki współdecydowania o przestrzeni szkolnej” – zbiór przykładów możliwości wpływu młodych ludzi na przestrzeń szkolną, utworzone na podstawie doświadczeń uczestników i uczestniczek dwóch edycji projektu. (2017)