Wróć do listy

Fundacja Civis Polonus wraz z ukraińskimi partnerami: Towarzystwem Lwa (Lwów) i Unikalną Krainą (Żmerinka) realizuje projekt „Samorząd uczniowski – nauka demokracji”, współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „RITA – Przemiany w regionie”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Istotą projektu jest rozpowszechnienie samorządności uczniowskiej na terenie miast Lwów oraz Żmerinka poprzez przeszkolenie grupy metodyków, odpowiedzialnych za współpracę z nauczycielami-opiekunami SU w szkołach, którzy następnie na zasadzie multiplikacji przekazują nauczycielom zdobytą wiedzę dotyczącą aktywizacji i demokratyzacji działania SU, a nauczyciele wdrażają w szkołach partycypacyjne, demokratyczne zasady działania SU.

Działania projektowe:

1. Konferencja dla metodyków, nauczycieli, przedstawicieli władz oświatowych Lwowa i Żmerinki – zapoznanie z doświadczeniami poprzedniego projektu, omówienie roli SU w edukacji demokratycznej

2. Dwudniowy trening dla 12 metodyków  (ToT) dający im umiejętności prowadzenia szkoleń dla nauczycieli-opiekunów SU (m.in. skuteczne metody działania SU oraz zasady pracy opiekuna).

3. Szkolenia dla ok. 120 nauczycieli, prowadzone przez 12 metodyków, aby zwiększyć partycypacyjność SU.

4. Metodycy, którzy najlepiej przeprowadzą warsztaty i wykażą się największym zaangażowaniem zostaną zaproszeni na wizytę studyjną do Polski, aby poznać polskie doświadczenie pracy SU i wspierania nauczycieli-opiekunów SU

5. Przeszkoleni nauczyciele wprowadzą zmiany w działaniu SU w swoich szkołach, a informację zwrotną o efektach diagnozy problemów (debaty) przekażą szkolącym ich metodykom.

Projekt objęło patronatem Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do promocji doświadczeń w zakresie samorządności uczniowskiej wśród osób mających bezpośredni wpływ na kierunki profesjonalizacji szkół ukraińskich, tak by znalazło się w niej miejsce dla edukacji demokratycznej i samorządności.

Scenariusz treningu dla opiekunów samorządów uczniowskich – materiał do prowadzania zajęć (dostępny po ukraińsku) do pobrania tutaj.
(Dostępny na licencji: Creative Commons „Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkuch 4.0 Międzynarodowe” CC BY-SA 4.0).