Wróć do listy

Fundacja Civis Polonus wraz z ukraińskimi partnerami: Towarzystwem Lwa (Lwów) i Unikalną Krainą (Żmerinka) zrealizowała projekt „Samorząd uczniowski – nauka demokracji”, współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „RITA – Przemiany w regionie”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Istotą projektu było rozpowszechnienie samorządności uczniowskiej na terenie miast Lwów oraz Żmerinka poprzez przeszkolenie grupy metodyków, odpowiedzialnych za współpracę z nauczycielami-opiekunami SU w szkołach, którzy następnie na zasadzie multiplikacji przekazali nauczycielom zdobytą wiedzę dotyczącą aktywizacji i demokratyzacji działania SU, a nauczyciele wdrożyli w szkołach partycypacyjne, demokratyczne zasady działania SU.

W ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia:

1. Konferencja dla metodyków, nauczycieli, przedstawicieli władz oświatowych Lwowa i Żmerinki – zapoznanie z doświadczeniami poprzedniego projektu, omówienie roli SU w edukacji demokratycznej

2. Dwudniowy trening dla 12 metodyków  (ToT) dający im umiejętności prowadzenia szkoleń dla nauczycieli-opiekunów SU (m.in. skuteczne metody działania SU oraz zasady pracy opiekuna).

3. Szkolenia dla 144 nauczycieli, prowadzone przez 12 metodyków, aby zwiększyć partycypacyjność SU.

4. Metodycy, którzy najlepiej przeprowadzili  warsztaty i wykazali się największym zaangażowaniem zostali zaproszeni na wizytę studyjną do Polski, aby poznać polskie doświadczenie pracy SU i wspierania nauczycieli-opiekunów SU

5. Przeszkoleni nauczyciele wprowadzali zmiany w działaniu SU w swoich szkołach, a informację zwrotną o efektach diagnozy problemów (debaty) przekazali szkolącym ich metodykom.

Projekt objęło patronatem Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Działania projektu przyczyniły się do promocji doświadczeń w zakresie samorządności uczniowskiej wśród osób mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie szkół ukraińskich, tak by znalazło się w nich miejsce dla edukacji demokratycznej i samorządności.

144 ukraińskich nauczycieli zyskało wiedzę jak skutecznie aktywizować samorządność uczniowską i podjęło praktyczne działania ze swoimi uczniami.

W rezultacie projektu młodzi ludzie w 24 ukraińskich szkołach rozwiązali ważny dla nich problem i doświadczyli sprawczości działania samorządu uczniowskiego. Ogółem 240 ukraińskich uczniów – liderów samorządności uczniowskiej nauczyło się organizować swoją pracę metodą od diagnozy do rozwiązania. Grupa ta zorganizowała aktywności w formie debat, ankiet, zbierania opinii i pomysłów dla uczniów swoich szkół. W wydarzeniach tych  wzięło aktywny udział ok. 1320 uczniów.

Scenariusz treningu dla opiekunów samorządów uczniowskich – materiał do prowadzania zajęć (dostępny po ukraińsku) do pobrania tutaj.
(Dostępny na licencji: Creative Commons „Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkuch 4.0 Międzynarodowe” CC BY-SA 4.0).