Wróć do listy

Projekt adresowany był do uczniów, nauczycieli/opiekunów samorządów uczniowskich z warszawskich szkół podstawowych. Wzmacniał samorządność uczniowską w stołecznych placówkach. Szczególny akcent położony został na włączanie w samorządność i uczenie samorządności uczniowskiej uczniów z klas I-V, którzy dzisiaj w niektórych szkołach są pomijani w działalności i funkcjonowaniu SU, mimo że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie danej szkoły.

Projekt obejmował:

– opracowanie elektronicznej publikacji ze scenariuszami zajęć dla nauczycieli, opiekunów samorządów i starszych uczniów, które można samodzielnie przeprowadzić z młodszymi klasami szkoły podstawowej np. w trakcie godzin wychowawczych.

Publikacja Dzieci mają głos w sprawach szkoły – DO POBRANIA

Infografika – obrazkowa wersja regulaminu SU – DO POBRANIA

–  12 różnych form szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów z użyciem metod aktywizujących (kilkugodzinne szkolenia, debata, wizyta studyjna, szkolenia dla klas itd.).

  1. 4-godzine szkolenie online dla nauczycieli o samorządzie uczniowskim, 4.12.2020
  2. 3-godzinne szkolenie online dla nauczycieli o samorządzie uczniowskim w klasach I-III, 8.12.2020
  3. debatę o uwzględnianiu młodszych uczniów w samorządzie uczniowskim, 19.2.2021
  4. wizytę studyjną online w Szkole Podstawowej nr 103 w Warszawie, 19.5.2021
  5. 8 warsztatów dla klas IV-V szkół podstawowych:

 

Projekt realizowany z dofinansowaniem Urzędu m.st. Warszawy

Do pobrania: