Wróć do listy

W partnerstwie z dwiema szkołami podstawowymi (SP 306 i SP 217) przeprowadziliśmy projekt przybliżający sylwetkę Janusza Korczaka oraz jego ideę samorządności uczniowskiej. Uczestnicy projektu wypracowali również własny pomysł na zrealizowanie szkolnego projektu oddającego ducha korczakowskiej pedagogiki wychowawczej. W SP 306 uczniowie ustalili, że brakuje im wspólnej przestrzeni, w której mogliby prowadzić debaty, spotkania. Wymyślono zatem projekt zagospodarowania szkolnej wnęki na II piętrze. Przy wsparciu Rady Rodziców udało się wyremontować wnękę. Na podstawie doświadczeń zdobytych przy prowadzeniu szkoleń dla uczniów SP 306 i 217 oraz realizowanych przez nich projektów stworzyliśmy zestaw scenariuszy lekcyjnych (o Januszu Korczaku i samorządności uczniowskiej). Są one dostosowane do przeprowadzenia w normalnych warunkach szkolnych tak na lekcjach historii jak i języka polskiego, czy godziny wychowawczej. Scenariusze trafiły do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i dostępne są na www.samorzaduczniowski.pl.