Wróć do listy

CELEM PROJEKTU jest
zwiększenie samorządności młodzieży poprzez wzrost ich wiedzy o budżecie obywatelskim i inicjatywie lokalnej oraz zachęcenie i wsparcie ich w korzystaniu z tych narzędzi partycypacji obywatelskiej. Dodatkowym celem projektu jest wzrost wiedzy młodzieży o funkcjonowaniu instytucji samorządowych.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE obejmują:
1. Przeprowadzenie szkoleń nauczycieli ze szkół w dzielnicach Wilanów i Ursynów – z zakresu możliwości partycypacji obywatelskiej młodzieży, jakie dają budżet obywatelski i inicjatywa lokalna.
2. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych o narzędziach partycypacji obywatelskiej – w klasach 7-8 szkół podstawowych i 1-3 szkół ponadpodstawowych.
3. Organizację dwóch młodzieżowych debat dzielnicowych o problemach i potrzebach młodzieży.
4. Organizację dwóch warsztatów kreatywnych dla młodzieży, służących wyłonieniu i sprecyzowaniu się tematów, nad jakimi zechce pracować młodzież, przygotowując swoje projekty w ramach budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej.
5. Wsparcie eksperckie młodzieżowych grup w przygotowywaniu projektów w ramach budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej – powstanie i złożonych zostanie minimum 8 projektów (po 4 w Wilanowie i na Ursynowie).
6. Opracowanie i realizację w obu dzielnicach projektu edukacyjnego przy współpracy z Młodzieżowymi Radami Dzielnic. Celem projektów ma być edukacja młodzieży w zakresie działalności samorządu oraz poznanie działalności i inicjowanie kontaktów młodzieży z urzędami dzielnic.
7. Nakręcenie przy współpracy z Młodzieżowymi Radami Dzielnic filmów promujących budżet obywatelski.
8. Szkolenie dla pracowników instytucji kultury, sportu, edukacji pozaformalnej z obu dzielnic – w zakresie możliwości korzystania z budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej.

WAŻNE TERMINY:
28 października 2019 – szkolenie dla nauczycieli ze szkół w dzielnicy Wilanów
6 listopada 2019 – szkolenie dla nauczycieli ze szkół w dzielnicy Ursynów,
3 grudnia 2019 – debata i warsztaty kreatywne dla młodzieży z dzielnicy Wilanów
5 grudnia 2019 – debata i warsztaty kreatywne dla młodzieży z dzielnicy Ursynów

Projekt realizowany jest w ramach programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016 – 2020”.
Projekt współfinansowany ze środków z budżetu m.st. Warszawy.

Koordynator projektu – Łukasz Dembiński
tel. 22 8275249