Wróć do listy

Samorząd uczniowski istnieje w każdej szkole. Nie w każdej jednak działa. Celem naszego projektu było wskazanie nauczycielom i młodym ludziom jak mogą wpływać na ważne dla nich sprawy, co powinni zrobić aby rozruszać samorządy w swoich szkołach.

Projekt „Samorządy działają!” składał się z trzech części, które miały doprowadzić do zaktywizowania samorządów uczniowskich w 20 warszawskich szkołach. W 10 z nich zorganizowaliśmy po dwa warsztaty i spotkania doradcze. Poświęcone były one prawom i zasadom funkcjonowania samorządów uczniowskich, diagnozowaniu przez nie problemów w szkole oraz wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania. Każda ze szkół przeprowadziła projekt, w ramach którego starała się przeprowadzić w szkole działanie odpowiadające na potrzeby uczniów. Wszystkie projekty wzięły udział w konkursie na najlepsze dobre praktyki warszawskich samorządów uczniowskich. Rozstrzygnięcie konkursu było połączone z debatą na temat kondycji samorządności uczniowskiej.

Publikacje: Samorządy działają! Zbiór dobrych praktyk warszawskich samorządów uczniowskich http://www.civispolonus.org.pl/files/SD_2015_-_dobre_praktyki_styczen_2016.pdf