Wróć do listy

Projekt służy wzmocnieniu demokratycznej kultury w szkołach – rozwijał wśród uczniów, nauczycieli i rodziców umiejętności prowadzenia dialogu, włączania młodych ludzi i dzieci do procesów decyzyjnych oraz wzmacniał ich inicjatywę w życiu szkolnym poprzez wspieranie samorządności uczniowskiej w warszawskich szkołach.

Projekt wspierał samorządność uczniowską poprzez działania skierowane do:

 • nauczycieli uczących dzieci i młodzież w różnym wieku (od nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej po nauczycieli szkół ponadpodstawowe różnego typu). Szczególnie ważną grupą docelową byli opiekunowie samorządu uczniowskiego (zarówno doświadczeni, jak i początkujący) oraz dyrektorzy i dyrektorki szkół;
 • skierowany był także do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą aktywnie działać w samorządzie lub już to robią;
 • nie zapominamy również o rodzicach, w pierwszej kolejności działających w radach rodziców, ale nie tylko.

Projekt realizowały wspólnie Fundacja Civis Polonus, a także Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Spotkajmy  się na Facebooku: https://www.facebook.com/samorzadymajamoc

Była to kontynuacja projektu „Samorządy mają moc” prowadzonego w latach 2018-2019 przez Fundację Civis Polonus. Więcej o tym projekcie – KLIKNIJ TUTAJ 

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”

„Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” to spójny i długofalowy program zakładający podniesienie jakości życia młodzieży w mieście oraz rozwój partycypacji i aktywności młodych warszawiaków. Działania na rzecz młodzieży realizowane przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców. Treść programu – KLIKNIJ TUTAJ.
Młoda Warszawa na Facebooku: https://www.facebook.com/MlodaWarszawa/

Projekt był objęty honorowym patronatem Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

19 warszawskich społeczności szkolnych zostało objętych naszym wsparciem samorządności uczniowskiej:

 1. Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej
 2. Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej
 3. LXXXI LO im. Aleksandra Fredry
 4. XLVII L.O. im. Stanisława Wyspiańskiego
 5. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3
 6. CLIX LO im. króla Jana III Sobieskiego
 7. Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
 8. Szkoła Podstawowa 360
 9. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego
 10. Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
 11. Szkoła Podstawowa nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Reymonta
 12. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego
 13. Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
 14. Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 15. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika
 16. X LO im. Królowej Jadwigi
 17. Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
 18. Szkoła Podstawowa nr 382
 19. XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja

Praca ze szkołami będzie obejmowała:

 1. przygotowanie przez szkoły wstępnej analizy uspołecznienia  – szkoły wypełniły kwestionariusz, w którym same oceniły swój samorząd uczniowski w zestawieniu z warszawskim standardami działania samorządów uczniowskich opisanymi w „Warszawskiej karcie samorządów uczniowskich”.
 2.  warsztaty wprowadzające dla uczniów i nauczycieli
 3. przeprowadzenie pogłębionej analizy samorządu uczniowskiego w szkole – ZOBACZ FORMULARZ – KLIKNIJ TUTAJ
 4. indywidualną pracę szkół z mentorami, w tym:

Chętne szkoły z poprzedniej edycji otrzymały wsparcie w tym roku szkolnym. W szczególności na jesienie 2019 zorganizowaliśmy 2 spotkania dla nauczycieli i uczniów – jedno spotkanie dla uczestników ze szkół podstawowych, a drugie dla uczestników ze szkół ponadpodstawowych.

Zachęcaliśmy opiekunów SU i uczniów do tworzenia i nowelizowania regulaminów przy szerokim udziale uczniów, do dostosowywania regulaminów do specyfiki i potrzeb w danej szkole, zapoznawać opiekunów i uczniów z obowiązującymi przepisami Prawa oświatowego dotyczącymi regulaminu SU i zachęcać do ich przestrzegania:

 • Szkolenie dla nauczycieli „Prawidłowe przygotowanie regulaminu SU” (jesień 2019),
 • Szkolenie dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych „Jak stworzyć dobry regulamin SU?” (jesień 2019).
 • 2 szkolenia dla nauczycieli „Jak dobrze zorganizować wybory przedstawicieli samorządu uczniowskiego?” (jesień 2019).

Chcemy pomóc szkołom w oddolnym planowaniu działań SU, kreśleniu planów odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby uczniów danej szkoły.

 • 3 szkolenia „Jak przygotować plan działania SU?”  (jesień 2019, wiosna 2020);
 • wizyta studyjna “Poznaj samorząd, który ma moc!” w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 (zima 2020);
 • wizyta studyjna online w Szkole Podstawowej nr 340 i Szkole Podstawowej nr 140 (wiosna 2020).

Akcentowaliśmy bardzo wyraźnie, że zgodnie z Prawem oświatowym samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie szkoły. Dlatego zorganizowaliśmy aż 11 szkoleń dla klas z następujących szkół, w których wzięły udział 203 osoby:

 1. Szkoła Podstawowa nr 53 (aż 3 klasy!)
 2. Szkoła Podstawowa nr 42 (2 klasy)
 3. Szkoła Podstawowa nr 375
 4. Szkoła Podstawowa nr 118
 5. Szkoła Podstawowa nr 185
 6. LIX LO Mistrzostwa Sportowego
 7. XXI LO im. Hugona Kołłątaja
 8. IV LO im. Adama Mickiewicza
 • debata „Jak miasto może wspierać przestrzeganie praw ucznia?” (wiosna 2020).
 • „Samorząd uczniowski zgodny z prawem – podstawy prawne działania SU dla opiekunów” (wiosna 2020);
 • debata „Młodsi uczniowie w samorządzie uczniowskim” (wiosna 2020).

W ramach tego działania wspieraliśmy różne metody zacieśniania współpracy i dialogu między uczniami, gronem pedagogicznym i rodzicami.

 • „Obszary i metody współpracy między samorządem uczniowskim i radą rodziców” (jesień 2019;
 • „Dialog samorząd uczniowski – dyrekcja w praktyce” (wiosna 2020).
 • spotkania grupy wsparcia dla opiekunów SU;
 • rozbudowa naszej bazy pytań i odpowiedzi na temat samorządności uczniowskiej (zapoznaj się z bazą – KLIKNIJ TUTAJ);
 • mentoring dla nauczycieli i uczniów.

Publikacja „Rok szkolny z samorządem uczniowskim”, pomoże Wam:

✔wzmocnić Wasz samorząd;
✔zaplanować Wasze działania w trakcie przyszłego i każdego roku szkolnego.

Publikacja podsumowuje cały projekt, ale przede wszystkim zawiera wiele praktycznych informacji dla opiekunów samorządów uczniowskich i uczniów, m.in.:

✔ wskazuje podstawy prawne działania samorządu;

✔ pokazuje, czego uczy uczniów samorządność uczniowska i dlaczego jest istotna;

✔podpowie, jak włączać innych nauczycieli we wspieranie samorządności uczniowskiej;

✔ pomoże Wam zdiagnozować stan Waszego samorządu i wybrać kwestie, które trzeba poprawić.

POBIERZ PUBLIKACJĘ – KLIKNIJ TUTAJ

Do pobrania: