Wróć do listy

Projekt służy wzmocnieniu demokratycznej kultury w szkołach – będzie rozwijał wśród uczniów, nauczycieli i rodziców umiejętności prowadzenia dialogu, włączania młodych ludzi i dzieci do procesów decyzyjnych oraz wzmacniał ich inicjatywę w życiu szkolnym poprzez wspieranie samorządności uczniowskiej w warszawskich szkołach.

Projekt wspiera samorządność uczniowską poprzez działania skierowane do:

 • nauczycieli uczących dzieci i młodzież w różnym wieku (od nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej po nauczycieli szkół ponadpodstawowe różnego typu). Szczególnie ważną grupą docelową są opiekunowie samorządu uczniowskiego (zarówno doświadczeni, jak i początkujący) oraz dyrektorzy i dyrektorki szkół;
 • skierowany jest także do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą aktywnie działać w samorządzie lub już to robią;
 • nie zapominamy również o rodzicach, w pierwszej kolejności działających w radach rodziców, ale nie tylko.

Projekt realizują wspólnie Fundacja Civis Polonus, a także Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Spotkajmy  się na Facebooku: https://www.facebook.com/samorzadymajamoc

Jest to kontynuacja projektu „Samorządy mają moc” prowadzonego w latach 2018-2019 przez Fundację Civis Polonus. Więcej o tym projekcie – KLIKNIJ TUTAJ 

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”

„Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” to spójny i długofalowy program zakładający podniesienie jakości życia młodzieży w mieście oraz rozwój partycypacji i aktywności młodych warszawiaków. Działania na rzecz młodzieży realizowane przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców. Treść programu – KLIKNIJ TUTAJ.
Młoda Warszawa na Facebooku: https://www.facebook.com/MlodaWarszawa/

Projekt jest objęty honorowym patronatem Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

20 warszawskich społeczności szkolnych zostanie objętych naszym kompleksowym wsparciem samorządności uczniowskiej. Do projektu mogą się zgłaszać szkoły publiczne z różnych dzielnic stolicy, z wyjątkiem placówek, które uzyskały już podobne wsparcie w 1. edycji SMM. W każdej szkole projekt pilotować będzie stała grupa 2 nauczycieli i 3 uczniów. Rekrutacja do tego elementu projektu odbędzie się na jesieni 2019 roku.

Praca ze szkołami będzie obejmować:

 1. przygotowanie przez szkoły wstępnej analizy uspołecznienia  – szkoły wypełnią kwestionariusz, w którym same ocenia swój samorząd uczniowski w zestawieniu z warszawskim standardami działania samorządów uczniowskich opisanymi w „Warszawskiej Karcie samorządów uczniowskich”.LINK. Na podstawie kwestionariusza zespoły szkolne wybiorą obszary, nad którymi będą pracować w trakcie projektu.
 2.  warsztaty wprowadzające – uczniowie i nauczyciele z 20 szkół będą pracować  w 4 grupach (planowane terminy zajęć to koniec października)
 3. indywidualną pracę szkół z mentorami, w tym 4-5 godzinny warsztat dla przedstawicieli dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów. Łącznie każde ze szkół będzie pracować z mentorem przez ok. 10 godzin.

Chętne szkoły z poprzedniej edycji otrzymają wsparcie w następujących formach:

 • indywidualne konsultacje dla chętnych szkół  przez pierwsze trzy miesiące roku (jesień 2019);
 • spotkania w formacie opiekun, uczniowie uczestniczący w SMM w zeszłym roku + ewentualnie nowa tegoroczna reprezentacja (1 spotkanie dla uczestników ze szkół podstawowych i 1 dla uczestników ze szkół ponad podstawowych, jesień 2019);
 • Grupa wsparcia dla opiekunów SU (zima 2020, wiosna 2020).

Będziemy zachęcać opiekunów SU i uczniów do tworzenia i nowelizowania regulaminów przy szerokim udziale uczniów, do dostosowywania regulaminów do specyfiki i potrzeb w danej szkole, zapoznawać opiekunów i uczniów z obowiązującymi przepisami Prawa oświatowego dotyczącymi regulaminu SU i zachęcać do ich przestrzegania.

 • Szkolenie dla nauczycieli „Prawidłowe przygotowanie regulaminu SU” (1. edycja jesień 2019, 2. edycja wiosna 2020);
 • Szkolenie dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych „Jak stworzyć dobry regulamin SU?” (jesień 2019);
 • Akcja „Sprawdź samorząd uczniowski w Twojej dzielnicy” – spotkanie dla przedstawicieli młodzieżowych rad dzielnicy.
 • Szkolenia dla nauczycieli „Jak dobrze zorganizować wybory przedstawicieli samorządu uczniowskiego?” (1. i 2. edycja na jesieni 2019).

Chcemy pomóc szkołom w oddolnym planowaniu działań SU, kreśleniu planów odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby uczniów danej szkoły.

 • szkolenia „Jak przygotować plan działania SU?” (1. i 2. edycja jesień 2019, 3. edycja wiosna 2020);
 • wizyta studyjna “Poznaj samorząd, który ma moc!” (wiosna 2020).

Chcemy wspierać współpracę i poczucie wspólnoty między reprezentacją SU i resztą uczniów dzięki rozwinięciu konsultacji i metod komunikacji na linii reprezentacja SU-reszta uczniów. Dodatkowo chcemy poruszyć wątek konsultowania z SU decyzji podejmowanych w szkole.

 • Akcja PODZIEL SIĘ DOBRĄ PRAKTYKĄ (wiosna 2020) – akcja internetowa na FB projektu – będziemy zachęcać nauczycieli i uczniów do dzielenia się dobrymi praktykami z diagnozowania, planowania czy realizowania działań SU w ich własnych szkołach, a także praktykami podejrzanymi u innych;
 • „Samorząd uczniowski konsultuje” (1 edycja nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych oraz 1. dla nauczycieli i uczniów ze szkół ponadpodstawowych, zima 2020);
 • „Samorząd uczniowski informuje” (2 edycja: jedna zimą 2020, druga wiosną 2020).
 • debata „Jak miasto może wspierać przestrzeganie praw ucznia?” (wiosna 2020);
 • debata „Młodzieżowe rady dzielnic na rzecz przestrzegania praw ucznia”.
 • „Samorząd uczniowski zgodny z prawem – podstawy prawne działania SU dla opiekunów”;
 • debata „Młodsi uczniowie w samorządzie uczniowskim” (wiosna 2020).

W ramach tego działania planujemy wspieranie różnych metod zacieśniania współpracy i dialogu między uczniami, gronem pedagogicznym i rodzicami.

 • seminarium “Szkolny budżet obywatelski – dobre praktyki” (2 edycje: jedna jesień 2019, druga wiosną 2020);
 • „Obszary i metody współpracy między samorządem uczniowskim i radą rodziców” (2. edycje: jedna jesienią 2019, druga zimą 2020);
 • „Dialog samorząd uczniowski – dyrekcja w praktyce” – trenowanie w warunkach szkoleniowych spotkania SU-dyrekcja na wybrany przez nich temat.
 • spotkania grupy wsparcia dla opiekunów SU
 • rozbudowa naszej bazy pytań i odpowiedzi na temat samorządności uczniowskiej (zapoznaj się z bazą – KLIKNIJ TUTAJ)
 • poradnictwo mailowe – odpowiemy na wasze pytania dotyczące SU pod adresem smm@civispolonus.org.pl