Wróć do listy

Celem projektu jest wsparcie wspólnot szkolnych w warszawskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  w procesie uspołeczniania szkoły i wzmacniania samorządności uczniowskiej (samorządów uczniowskich, rad pedagogicznych, opiekunów samorządów szkolnych oraz rad rodziców) w prowadzeniu dialogu w szkole oraz tworzeniu możliwości współdecydowania uczniów o szkole.

Szczegółowe cele projektu to:

 • wzrost uspołecznienia 20 szkół z całej Warszawy dzięki wprowadzeniu indywidualnych planów uspołecznienia pozwalających na większy wpływ uczniów na sposób działania szkół,
 • wzrost kompetencji opiekunów samorządów uczniowskich, pozwalających im na wspieranie samorządu uczniowskiego tak, by stawał się narzędziem zwiększania aktywności obywatelskiej w szkole, by działał zgodnie z prawem i włączał jak największą liczbę uczniów,
 • wzrost wiedzy i umiejętności uczniów dotyczących procesów partycypacji w szkole i działalności samorządu uczniowskiego,
 • wzrost wiedzy i umiejętności rodziców dotyczących procesów partycypacji w szkole i sposobów współpracy samorządu uczniowskiego z radą rodziców i rodzicami.

Odbiorcami projektu są:

 • nauczyciele, min. opiekunowie samorządu uczniowskiego, dyrektorki/rzy szkół,
 • uczniowie w różnym wieku, z różnych typów szkół np. kandydaci do samorządów uczniowskich oraz uczniowie aktywni  w samorządach uczniowskich,
 • rady rodziców i rady szkół.

Czas trwania: 01.02.2018 – 31.07.2019

Spotkajmy się na Facebooku: https://www.facebook.com/samorzadymajamoc

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”

„Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” to spójny i długofalowy program zakładający podniesienie jakości życia młodzieży w mieście oraz rozwój partycypacji i aktywności młodych warszawiaków. Działania na rzecz młodzieży realizowane przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców. Treść programu.
Młoda Warszawa na Facebooku: https://www.facebook.com/MlodaWarszawa/

20 warszawskich szkół zostało objętych kompleksowym wsparciem dla całych wspólnot szkolnych. Są to następujące placówki:

Żoliborz: Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Białołęka: Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi

Mokotów: LXI LO przy MOS „SOS”, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

Śródmieście: V LO im. Poniatowskiego, Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi

Ursynów: LXX LO, Szkoła Podstawowa nr 100, Szkoła Podstawowa nr 340

Wola: Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego, Szkoła Podstawowa nr 132

Ochota: Szkoła Podstawowa nr 280 z Oddziałami Integracyjnymi

Ursus: Szkoła Podstawowa nr 4

Wesoła: Szkoła Podstawowa nr 171

Bemowo: Szkoła Podstawowa nr 150

Włochy : Szkoła Podstawowa nr 66

Targówek:  162 LO, Szkoła Podstawowa nr 380

Bielany: LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego

Wawer: Szkoła Podstawowa nr 204

Ta ścieżka w projekcie obejmuje:

 1. Seminarium dla Dyrektorów (5 listopada 2018 r.)
 2. Szkolenia dla zespołów szkolnych (26 i 30 listopada 2018 r.)
 3. Warsztaty wspierające (1. warsztat 18 lutego i 1 marca 2018 r., 2. warsztat 22 i 24 maja 2019 r.)
 4. Szkolenia dla rad pedagogicznych (listopad 2018-luty 2019)
 5. Wsparcie mentorskie (grudzień 2018-kwiecień 2019)
 6. Debaty w szkołach (wiosna 2019)
 7. Webinarium o różnych formach organizacji samorządu uczniowskiego (29 października 2018 r.)

Prawidłowe przygotowanie regulaminu SU

Szkolenie dla opiekunów SU w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych o tym, jak wypracować z uczniami treść regulaminu, jak upowszechnić ją wśród uczniów, jak przeprowadzić głosowanie nad regulaminem w szkole (13 września 2018 r.).

Jak przygotować regulamin SU, który pomaga w działaniach, a nie przeszkadza?

Szkolenie dla członków samorządów uczniowskich ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych o tym, do czego służy regulamin, jak może działać samorząd uczniowski, jak wypracować treść regulaminu, jak ja upowszechnić i jak przeprowadzić głosowanie nad tym dokumentem w szkole (13 września, 8 października 2018 r.)

Webinarium: Różnorodne formy organizacji samorządu uczniowskiego

Zajęcia z ekspertem dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych za pośrednictwem internetu. Podczas webinarium poruszono m.in. kwestię tego, po co jest samorząd uczniowski, kto go stanowi, kto decyduje o jego organizacji, co jest ważne w organizacji SU, jak zazwyczaj jest organizowany samorząd i czy wszyscy przedstawiciele SU powinni się zajmować wszystkimi aspektami działalności SU. Webinarium odbyło się 29 października 2018 r.

Prawidłowe wybory do samorządu uczniowskiego – szkolenie dla opiekunów SU

Szkolenie dla nauczycieli, którzy odpowiadają za organizację wyborów. Mówiliśmy, jak informować, czym jest SU, jak debatować o programach, jak zorganizować kampanię i prawdziwe wybory. I w końcu, że ważne jest wspieranie przegranych (17 i 24 września 2018 r.).

Warsztaty dla kandydatów do SU – jak przygotować program, jak o nim mówić?

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych kandydujących do reprezentacji SU o wypracowaniu programu i strategii informacyjnej (25 września 2018 r.).

Od diagnozy potrzeb do planu działania

Szkolenie dla przedstawicieli SU oraz opiekunów SU ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych o tym, jak stworzyć plan działania SU, który odpowiada na zdiagnozowane wcześniej potrzeby uczniów (5 października 2018 r. 2 edycje; 3edycja planowana jest na wiosnę 2019 r.)

Inspiracja: poznaj samorządy, które mają moc!

Wizyty studyjne dla opiekunów SU w warszawskich placówkach, które realizują ideę samorządnej szkoły (11 października 2018 r. wizyta w Szkole Podstawowej nr 340 na Ursynowie; 2. edycja –  planowany termin wiosna 2019 r.).

Warszat SU na FB – jak skutecznie prowadzić profil

Warsztat dla członków samorządów uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych o tym, jak skuteczniej komunikować się za pośrednictwem mediów społecznościowych i przy pomocy internetu (21 czerwca i 26 października 2018 r.).

Akcja POKAŻ TABLICĘ SU – najbardziej informacyjna tablica SU

Zachęcamy do publikowania zdjęć tablic informacyjnych samorządu w Waszej szkole na naszym profilu Samorządy mają moc w Warszawie na FB (14-31 grudnia 2018 r.; 2. edycja wiosną 2019 r.)/

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Warsztat dla członków samorządów uczniowskich ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na którym będą mogli poćwiczyć wystąpienia publiczne, również przed kamerą.

Planowany termin – wiosna 2019 r.

Przestrzeganie praw ucznia w Warszawie – wyzwania i rozwiązania

Przeprowadziliśmy minidebatę na temat głównych wyzwań i problemów związanych z przestrzeganiem praw ucznia w Warszawie, uczestnicy wyszli także z propozycjami rozwiązań (21 czerwca 2018 r.).

Rzecznicy praw ucznia

Seminarium z udziałem osób pełniących funkcję rzecznika w warszawskich szkołach. Od czego zależy, czy rzecznik osiągnie sukces? Co wpływa na skuteczność rzecznika? Jakie formy może przyjmować stanowisko rzecznika? Do udziału zaprosiliśmy rzeczników i wszystkich zainteresowanych ochroną praw ucznia (11 grudnia 2018 r.).

Szkolny budżet partycypacyjny – dobre praktyki

Seminaria dla rodziców, uczniów i nauczycieli o tym, jak zaktywizować współprace pomiędzy uczniami i rodzicami na rzecz społeczności szkolnej oraz w jaki sposób dzięki szkolnemu budżetowi partycypacyjnemu wzmocnić sprawczość uczniów (13 czerwca i 20 listopada 2018 r.).

Materiał edukacyjny, który prezentuje  krok po kroku wdrożenie szkolnego budżetu partycypacyjnego: Budżet obywatelski w szkole, autor: Piotr Sienkiewicz

Obszary i metody współpracy rady rodziców z samorządem uczniowskim

Warsztat dla szkolnych zespołów (przedstawiciel rady rodziców, samorządu uczniowskiego; opiekuna SU), w ramach którego uczestnicy poznają dobre praktyki współpracy, zrealizowanych wspólnie działań oraz w zespołach szkolnych rozwiną pomysły na współpracę w ich szkołach (18 czerwca i 25 października 2018 r.).

Dialog samorząd uczniowski – dyrekcja. Debata samorządów uczniowskich i dyrektorów szkół

Realne możliwości wpływania na sprawy szkoły zależą w bardzo dużym stopniu od jakości dialogu przedstawicieli SU z dyrekcją. W wieli szkołach ten dialog jeśli ma miejsce to jest mało systematyczny, akcyjny. Celem debaty (z udziałem dyrektorów, nauczycieli i uczniów) będzie wypracowanie pomysłów na konkretne sposoby prowadzenia dialogu (np.: regularne spotkania, debaty szkolne itp.).

Spotkanie planowane wiosną 2019 roku.

Przez cały czas trwania projektu oferujemy doradztwo i wsparcie dla samorządów uczniowskich i opiekunów SU w różnych formach.

Grupa wsparcia dla opiekunów SU

Podczas regularnych spotkań opiekunowie samorządu będą mogli dyskutować na zaproponowane przez nas lub przez siebie tematy, a także o swoich bieżących problemach i wyzwaniach. Nauczyciele nie muszą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Grupę wsparcia prowadzi Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus. W 2018 na wsparcie opiekunów przeznaczono 27 godzin. Kolejne spotkania odbędą się w roku 2019.

 Dyżury telefoniczne eksperta

Eksperci czekają pod telefonem na Wasze pytania dotyczące samorządności uczniowskiej. W 2018 r. odbyło się 30 godzin dyżurów. Kolejne dyżury w 2019.

Skrzynka pytań i odpowiedzi

Uczniowie, rodzice, nauczyciele! Pod adresem smm@civispolnus.org.pl czekamy na wasze pytania dotyczące SU. Będziemy na nie odpowiadać w jak najkrótszym terminie. Pytania i odpowiedzi będą także publikowane na stronie projektu w bazie FAQ oraz na naszym profilu na Facebooku.