Wróć do listy

Czas trwania: 01.02.2018 – 31.07.2019

Celem projektu jest wsparcie wspólnot szkolnych w warszawskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  w procesie uspołeczniania szkoły i wzmacniania samorządności uczniowskiej (samorządów uczniowskich, rad pedagogicznych, opiekunów samorządów szkolnych oraz rad rodziców) w prowadzeniu dialogu w szkole oraz tworzeniu możliwości współdecydowania uczniów o szkole.

Szczegółowe cele projektu to:

Odbiorcami projektu będą:

Nauczyciele – opiekunowie samorządu uczniowskiego, dyrektorki/rzy szkół, uczniowieKandydaci do samorządów uczniowskich oraz aktywni uczniowie w samorządach uczniowskich. Będziemy działania kierować do uczniów wszystkich etapów nauczania (bez edukacji wczesnoszkolnej) oraz różnych typów szkół ponadpodstawowych. Rady Pedagogiczne – każda szkoła otrzyma wsparcie mentorskie w formie szkolenia dla rady pedagogicznej. Rady rodziców i rady szkół (jeśli zostały utworzone) – każda szkoła otrzyma wsparcie.