Wróć do listy

Celem projektu jest wsparcie wspólnot szkolnych w warszawskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  w procesie uspołeczniania szkoły i wzmacniania samorządności uczniowskiej (samorządów uczniowskich, rad pedagogicznych, opiekunów samorządów szkolnych oraz rad rodziców) w prowadzeniu dialogu w szkole oraz tworzeniu możliwości współdecydowania uczniów o szkole.

Szczegółowe cele projektu to:

 • wzrost uspołecznienia 20 szkół z całej Warszawy dzięki wprowadzeniu indywidualnych planów uspołecznienia pozwalających na większy wpływ uczniów na sposób działania szkół,
 • wzrost kompetencji opiekunów samorządów uczniowskich, pozwalających im na wspieranie samorządu uczniowskiego tak, by stawał się narzędziem zwiększania aktywności obywatelskiej w szkole, by działał zgodnie z prawem i włączał jak największą liczbę uczniów,
 • wzrost wiedzy i umiejętności uczniów dotyczących procesów partycypacji w szkole i działalności samorządu uczniowskiego,
 • wzrost wiedzy i umiejętności rodziców dotyczących procesów partycypacji w szkole i sposobów współpracy samorządu uczniowskiego z radą rodziców i rodzicami.

Odbiorcami projektu są:

 • nauczyciele, min. opiekunowie samorządu uczniowskiego, dyrektorki/rzy szkół,
 • uczniowie w różnym wieku, z różnych typów szkół np. kandydaci do samorządów uczniowskich oraz uczniowie aktywni  w samorządach uczniowskich,
 • rady rodziców i rady szkół.

Czas trwania: 01.02.2018 – 31.07.2019

Spotkajmy się na Facebooku: https://www.facebook.com/samorzadymajamoc

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”

„Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” to spójny i długofalowy program zakładający podniesienie jakości życia młodzieży w mieście oraz rozwój partycypacji i aktywności młodych warszawiaków. Działania na rzecz młodzieży realizowane przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców. Treść programu.
Młoda Warszawa na Facebooku: https://www.facebook.com/MlodaWarszawa/

20 warszawskich szkół (rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2018 roku) objętych zostanie kompleksowym wsparciem dla całych wspólnot szkolnych.

Ta ścieżka w projekcie obejmuje:

 1. Seminarium dla Dyrektorów
 2. Szkolenia dla zespołów szkolnych
 3. Warsztaty wspierające
 4. Szkolenia dla rad pedagogicznych
 5. Wsparcie mentorskie
 6. Debaty w szkołach
 7. Webinarium o różnych formach organizacji samorządu uczniowskiego

Prawidłowe przygotowanie regulaminu SU

Szkolenie dla opiekunów SU w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych o tym, jak wypracować z uczniami treść regulaminu, jak upowszechnić ją wśród uczniów, jak przeprowadzić głosowanie nad regulaminem w szkole.

Planowany termin 13 września 2018 r. w godz. 11.30-14.00

Jak przygotować regulamin SU, który pomaga w działaniach, a nie przeszkadza?

Szkolenie dla członków samorządów uczniowskich ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych o tym, do czego służy regulamin, jak może działać samorząd uczniowski, jak wypracować treść regulaminu, jak ja upowszechnić i jak przeprowadzić głosowanie nad tym dokumentem w szkole.

 1. edycja 11 września 2018 r. w godz. 13.00-15.30, Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)
 2. edycja 13 września w godz. 11.30-14.00

Webinarium: Różnorodne formy organizacji samorządu uczniowskiego

Zajęcia z ekspertem dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych za pośrednictwem internetu. Podamy przykłady różnych form organizacji samorządu uczniowskiego, a uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Planowany termin 16 października 2018 r.

Prawidłowe wybory do samorządu uczniowskiego – szkolenie dla opiekunów SU

Szkolenie dla nauczycieli, którzy będą odpowiadać za organizację wyborów. Powiemy po pierwsze, jak informować, czym jest SU, co to znaczy dobry kandydat, jak wspierać kandydatów w tworzeniu programu, jak debatować o programach, jak zorganizować kampanię i prawdziwe wybory. I w końcu, jak wesprzeć przegranych.

 1. edycja planowana 17 września 2018 r. w godz. 9.30-12.00
 2. edycja planowana 24 września 2018 r.

Warsztaty dla kandydatów do SU – jak przygotować program, jak o nim mówić?

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych kandydujących do SU o wypracowaniu programu i strategii informacujnej.

Planowany termin 25 września 2018 r. w godz. 16.00-18.30

Od diagnozy potrzeb do planu działania

Szkolenie dla przedstawicieli SU oraz opiekunów SU ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych o tym, jak stworzyć plan działania SU, który odpowiada na zdiagnozowane wcześniej potrzeby uczniów.

 1. edycja –  planowany termin 2 października 2018 r. w godz. 9.00-11.30
 2. edycja – planowany termin 2 października 2018 r. w godz. 14.00- 16.30
 3. edycja planowana jest na wiosnę 2019 r.

Inspiracja: poznaj samorządy, które mają moc!

Wizyty studyjne dla opiekunów SU w warszawskich placówkach, które realizują ideę samorządnej szkoły.

 1. edycja –  planowany termin jesień 2018 r.
 2. edycja – planowany termin wiosna 2019 r.

Warszat SU na FB – jak skutecznie prowadzić profil

Warsztat dla członków samorządów uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych o tym, jak skuteczniej komunikować się za pośrednictwem mediów społecznościowych i przy pomocy internetu.

 1. edycja 21 czerwca 2018 r.
 2. edycja – planowany termin 24 października w godz. 9.30-12.00

Akcja POKAŻ TABLICĘ SU – najbardziej informacyjna tablica SU

Będziemy zachęcać do publikowania zdjęć tablic informacyjnych samorządu w Waszej szkole na naszym profilu Samorządy mają moc w Warszawie na FB.

 1. edycja na jesieni 2018 r.
 2. edycja wiosną 2019 r.

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Warsztat dla członków samorządów uczniowskich ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na którym będą mogli poćwiczyć wystąpienia publiczne, również przed kamerą.

Planowany termin – wiosna 2019 r.

Przestrzeganie praw ucznia w Warszawie – wyzwania i rozwiązania

Przeprowadziliśmy minidebatę na temat głównych wyzwań i problemów związanych z przestrzeganiem praw ucznia w Warszawie, uczestnicy wyszli także z propozycjami rozwiązań.

Termin: 21 czerwca 2018 r.

Rzecznicy praw ucznia

Seminarium z udziałem osób pełniących funkcję rzecznika w warszawskich szkołach. Od czego zależy, czy rzecznik osiągnie sukces? Jaki jest skuteczny regulamin pracy rzecznika? Dwójka uczniów, nauczyciel i uczeń…? Jakie formy może przyjmować stanowisko rzecznika? Do udziału zapraszamy uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz członków młodzieżowych rad dzielnic.

Planowany termin – jesień 2018 r.

Szkolny budżet partycypacyjny – dobre praktyki

Seminaria dla rodziców, uczniów i nauczycieli o tym, jak zaktywizować współprace pomiędzy uczniami i rodzicami na rzecz społeczności szkolnej oraz w jaki sposób dzięki szkolnemu budżetowi partycypacyjnemu wzmocnić sprawczość uczniów.

 1. edycja: 13 czerwca 2018 roku
 2. edycja: planowana na jesieni 2018 roku

Obszary i metody współpracy rady rodziców z samorządem uczniowskim

Warsztat dla szkolnych zespołów (przedstawiciel rady rodziców, samorządu uczniowskiego; opiekuna SU), w ramach którego uczestnicy poznają dobre praktyki współpracy, zrealizowanych wspólnie działań oraz w zespołach szkolnych rozwiną pomysły na współpracę w ich szkołach.

 1. edycja: 18 czerwca 2018 r.
 2. edycja: planowana 25 października 2018 r. w godz. 15.00 – 17.30

Dialog samorząd uczniowski – dyrekcja. Debata samorządów uczniowskich i dyrektorów szkół

Realne możliwości wpływania na sprawy szkoły zależą w bardzo dużym stopniu od jakości dialogu przedstawicieli SU z dyrekcją. W wieli szkołach ten dialog jeśli ma miejsce to jest mało systematyczny, akcyjny. Celem debaty (z udziałem dyrektorów, nauczycieli i uczniów) będzie wypracowanie pomysłów na konkretne sposoby prowadzenia dialogu (np.: regularne spotkania, debaty szkolne itp.).

Spotkanie planowane na jesień 2018 roku.

Przez cały czas trwania projektu oferujemy doradztwo i wsparcie dla samorządów uczniowskich i opiekunów SU w różnych formach.

Grupa wsparcia dla opiekunów SU

Podczas regularnych spotkań opiekunowie samorządu będą mogli dyskutować na zaproponowane przez nas lub przez siebie tematy, a także o swoich bieżących problemach i wyzwaniach. Nauczyciele nie muszą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach.

Kalendarz spotkań:

 1. 19 czerwca 2018 r. – podsumowanie roku z Olgą Napiontek, wiceprezeską Fundacji Civis Polonus
 2. 11 września 2018 r, godz. 10.00-12.00, spotkanie z Olgą Napiontek, wiceprezeską Fundacji Civis Polonus (Pracownia Duży Pokój, Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)
 3. 17 września 2018 r. godz. 14.40 – 16.30, spotkanie z Olgą Napiontek, wiceprezeską Fundacji Civis Polonus (siedziba Fundacji, ul. Bagatela 10 klatka C m. 36)
 4. 24 września 2018 roku, w godz. 14.00-17.00, spotkanie z Olgą Napiontek, wiceprezeską Fundacji Civis Polonus (Otwarta Kolonia przy Wolskim Centrum Kultury, ul. Górczewska 15)
 5. 15 października 2018 r., godz. 14.00-17.00, spotkanie z Olgą Napiontek, wiceprezeską Fundacji Civis Polonus (Pracownia Duży Pokój, Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)
 6. 30 października 2018 r, godz. 10.00-12.00, spotkanie z Olgą Napiontek, wiceprezeską Fundacji Civis Polonus (Pracownia Duży Pokój, Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)
 7. 5 listopada 2018 r., godz. 14.00-17.00, spotkanie z Olgą Napiontek, wiceprezeską Fundacji Civis Polonus (Otwarta Kolonia przy Wolskim Centrum Kultury, ul. Górczewska 15)
 8. 15 listopada 2018 r., godz. 10.00-13.00, spotkanie z Olgą Napiontek, wiceprezeską Fundacji Civis Polonus (Otwarta Kolonia przy Wolskim Centrum Kultury, ul. Górczewska 15)
 9. 27 listopada 2018 r., godz. 10.00-12.00
 10. 10 grudnia 2018 r., godz. 14.00-17.00, spotkanie z Olgą Napiontek, wiceprezeską Fundacji Civis Polonus (Otwarta Kolonia przy Wolskim Centrum Kultury, ul. Górczewska 15)

 Dyżury telefoniczne eksperta

Eksperci czekają pod telefonem na Wasze pytania dotyczące samorządności uczniowskiej.

Kalendarz dyżurów:

 1. 12 czerwca 2018 r. – Jak docenić zaangażowanie uczniów? Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonsu
 2. 4 września 2018 r, godz. 9.30 – 10.30
 3. 18 września 2018 r., godz. 17.00 – 19.00

Skrzynka pytań i odpowiedzi

Uczniowie, rodzice, nauczyciele! Pod adresem smm@civispolnus.org.pl czekamy na wasze pytania dotyczące SU. Będziemy na nie odpowiadać w jak najkrótszym terminie. Pytania i odpowiedzi będą także publikowane na stronie projektu w bazie FAQ oraz na naszym profilu na Facebooku.