Wróć do listy
Celem projektu był promowanie etycznych standardów w funkcjonowaniu szkoły
poprzez
stworzenie i wdrożenie modelu działania samorządu uczniowskiego, który będzie rozwijał
wiedzę uczniów o ich prawach i obowiązkach, reprezentował interesy uczniów,
konsultował decyzje podejmowane przez dyrekcję, a dotyczące młodzieży oraz rozliczał
dyrekcję szkoły z działań podjętych na rzecz młodzieży. Takie działanie samorządu
uczniowskiego przyczyni się do tego, że szkoła w rzeczywistości stanie się przejrzystą
instytucją państwa.
Model ten został wdrożony w czterech szkołach ponadgimnazjalnych. Został
przygotowany opis modelu, który przekazaliśmy ośrodkom doskonalenia nauczycieli w
całej Polsce.