Wróć do listy

Prowadziliśmy szkolenia, warsztaty i doradztwo dotyczące powoływania Młodzieżowych Rad – pomagaliśmy władzom stworzyć ordynację, statut nowej MRG, zakres obowiązków opiekuna MRG. W ten sposób wsparliśmy gminę Wyszków.

Przygotowujemy nowo wybranych młodzieżowych radnych do pełnienia ich funkcji. W trakcie szkolenia młodzi ludzie integrują się, poznają zasady działania samorządu lokalnego, tworzą plan swojej pracy. Szkoliliśmy młodzieżowe rady min, z dzielnicy Wesoła.

Doskonalimy pracę młodzieżowych rad poprzez szkolenia podnoszące ich kompetencje w zakresie podejmowania działań na rzecz młodzieży, w tym prowadzenia diagnozy, pracy metodą projektu, skutecznej komunikacji z młodzieżą z gminy Piaseczno.

Szkolenia zostały przeprowadzone w 2016 roku.