Wróć do listy

Z początkiem roku szkolnego 2019/20 na Bielanach i Żoliborzu ruszyły Szkolne Agendy Klimatyczne angażujące młodzież w proces planowania i przeprowadzania prośrodowiskowych zmian, które uczniowie będą wprowadzać w swoich szkołach.

Członkowie Młodzieżowych Rad Dzielnic wraz z przedstawicielami Samorządów Uczniowskich zgłoszonych w projekcie szkół z dwóch dzielnic, Bielan i Żoliborza, między innymi brali udział w warsztatach, zdobywając niezbędną wiedzę zarówno o kryzysie klimatycznym, procesach środowiskowych, jak i o mechanizmach oraz formach wprowadzania zmian społecznych.

Celem projektu było zaangażowanie młodzieży w pozytywne działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, rozbudzenie świadomości środowiskowej oraz zapoznanie startujących w dorosłe życie młodych ludzi z działalnością samorządową. Po otrzymaniu niezbędnej wiedzy młodzi liderzy, którzy zgłosili się do projektu, mieli za zadanie zaangażować w działania kolejnych uczniów ze swoich szkół.

Uczniowie z najstarszych klas podstawówek oraz liceów przeprowadzili więc ogólnoszkolne apele klimatyczne, by następnie, w większym gronie, przeprowadzić całościowe badania – audyty, w których przyglądają się funkcjonowaniu placówek pod kątem zużycia zasobów (wody, energii, materiałów szkolnych), gospodarowania odpadami czy marnowania jedzenia, samodzielnie sprawdzając, z jakimi trudnościami mierzą się ich placówki szkolne.

W pilotażowym projekcie wzięło udział aż dziesięć szkół z Żoliborza i sześć z Bielan. Spotkały się one podczas ogólnodzielnicowych debat, podczas których, wspólnie z zaproszonymi nauczycielami, dyrekcją, a także z przedstawicielami samorządów lokalnych, wypracowali systemowe sposoby radzenia sobie z narastającymi wyzwaniami środowiskowymi. Projekt zakładał bowiem współpracę pełnych środowisk szkolnych: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, Rad Rodziców z samorządami lokalnymi: władzami dzielnic i Warszawy, a także z ekspertami z dziedziny ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Podczas debat młodzież przedstawiła wnioski z przeprowadzonych w szkołach audytów, wymieniała się spostrzeżeniami, praktykami i doświadczeniami, a także dyskutowała, co powinno ulec zmianie, a co wymaga dopracowania. Nie chodzi bowiem tylko o zmianę indywidualnych nawyków, ale o przystosowanie środowisk szkolnych, również z całej infrastruktury budynków, do zmieniającego się świata, oraz wprowadzenie w placówkach zasad zrównoważonego rozwoju.

W dalszej części projektu młodzież, wspólnie z pracownikami szkoły i całą społecznością szkolną, podejmowała decyzje, jakie działania przedsięwziąć, a następnie a następnie rozpoczęła proces wprowadzenia realnych zmian. Działania te zostały następnie opisane tak, by inne szkoły mogły także skorzystać z wypracowanych rekomendacji.

Projekt współfinansowało m. st. Warszawa.