Wróć do listy

The best Youth Council!” był projektem międzynarodowej wymiany młodzieżowej. Wzięli w niej udział przedstawiciele czterech organizacji: polskich – Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka i Młodzieżowej Rady Miasta Płużnica oraz litewskich – Lentvaris Youth Center (Centrum Młodzieżowe w Landwarowie) oraz Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinė mokykla (szkoła gimnazjalna w Trokach). Polsko-litewska grupa młodzieży w wieku 15- 16 lat wspólnie debatowała na tematy związane ze swoim uczestnictwem w życiu społecznym.

Istotą projektu jest wymiana dobrych praktyk działania Młodzieżowych Rad w obu krajach. Litwa jest znanym przykładem państwa, które uporządkowało i zapewniło kanały systematycznego dialogu pomiędzy młodymi ludźmi a decydentami z na różnych szczeblach organizacji państwa.

Projekt pomógł zrozumieć nam czynniki sukcesu tworzenia sprawnego systemu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi.