Wróć do listy

To już czwarta edycja projektu wspierającego nauczycieli w rozwijaniu edukacji globalnej. Naszym celem było pokazanie, że uczenie o współzależnościach między globalnym Południem a Północą jest ciekawe, ważne i wynika z podstawy programowej.

W ramach projektu przeprowadziliśmy trzydniowe szkolenie dla 12 nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wraz z uczniami zrealizowali oni projekty edukacyjne, w ramach których uświadamiali społeczności szkolnej, jakie wyzwania stoją przed współczesnym światem i jak im każdy z nas może zaradzić. W każdej ze szkół odbyły się również spotkania mentoringowe, dzięki którym dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie mogli porozmawiać o przekonaniach, wątpliwościach, trudnościach, jak i szansach, mocnych stronach oraz pomysłach związanych z edukacją globalną w ich społecznościach.

Zachęcamy do skorzystania z wypracowanych w trakcie projektu materiałów edukacyjnych:

TUTAJ można zapoznać się z broszurą z setką przykładowych tematów możliwych do zrealizowania na lekcjach przedmiotowych w liceum i technikum.  

Debata z uczniami – jak nasza szkoła może stać się bardziej zrównoważona?” Scenariusz projektu edukacyjnego.
Załącznik do scenariusza.

Projekt: „Uczymy (się) razem dla rozwoju” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie z umową nr EG-2019-06.