Wróć do listy

Celem projektu jest przygotowanie  nauczycielek i nauczycieli z 12 szkół z Polski do wprowadzenia zagadnień Edukacji Globalnej (EG) w proces nauczania i wychowania  szkolnego oraz zainicjowanie włączania uczniów w działania w tym zakresie. Efektem projektu będzie przeprowadzenie projektów edukacyjnych w 12 szkołach i zaprezentowanie ich rezultatów w trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej w listopadzie 2020 r.

Nasza fundacja już piąty rok z rzędu prowadzi prowadzi projekty w zakresie edukacji globalnej. Z naszych doświadczeń i rozmów z metodykami oraz nauczycielami wynika, że znajmość tematyki EG wśród nauczycieli jest wciąż powierzchowna i niepotwierdzona praktyką dydaktyczną. Brakuje wiedzy nie tylko o tym, czym jest EG, ale w jaki sposób o niej uczyć i włączać ją w podstawę programową różnych przedmiotów. Chcemy odpowiedzieć na te wyzwania przy pomocy projektu „Uczymy się razem dla siebie i świata”.

Jakie będą efekty projektu?

Szkolenie dla nauczyciele online – 5-6 października, w trakcie którego uczestnicy dowiedzą się:

Co zyska szkoła?

Co zyskają uczniowie?

 

Rekrutacja do projektu

Do projektu zapraszamy 12 szkół, a z każdej szkoły dwie nauczycielki/nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rekrutację prowadzimy w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. W szczególności zapraszamy osoby, które wcześniej nie miały do czynienia z tematem edukacji globalnej.
Warunkiem uczestnictwa szkoły w projekcie jest:

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń – do programu zakwalifikowanych zostanie pierwszych 12 szkół, które wypełnią poprawnie zgłoszenie. Za poprawne uznaje się zgłoszenie, które jest kompletne i zawiera uzasadnienie przystąpienia do programu (dlaczego chcą Państwo wziąć udział w projekcie), które zostanie pozytywnie ocenione przez Fundację Civis Polonus.

 

Dokumenty do zapoznania się:

 

Projekt trwa od 1.06.2020 do 30.11.2020 r. i jest  współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.