Wróć do listy

Z końcem 2018 roku zamknęliśmy projekt WARSZAWA LOKALNIE, który nasza Fundacja realizowała w latach 2016-2018.

Nasze działania dotyczyły zwiększenia wiedzy na temat warszawskiego samorządu lokalnego oraz możliwości podejmowania oddolnych działań przez mieszkańców, wśród młodych oraz dorosłych Warszawiaków poprzez działalność edukacyjną nauczycieli i bibliotekarzy warszawskich.

W tym celu przygotowywaliśmy szkoły i biblioteki warszawskie do wykonywania zadań z obszaru edukacji obywatelskiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających w sąsiedztwie tych instytucji.

Przeprowadziliśmy szkolenia dla  nauczycieli do prowadzenia innowacyjnych lekcji i projektów edukacyjnych, które będą włączały uczniów oraz ich opiekunów do zdobywania wiedzy oraz umiejętności oddolnych działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie w realizację projektów edukacyjnych.

Przygotowaliśmy bibliotekarzy z wybranych bibliotek  do pełnienia roli osób informujących o samorządzie lokalnym oraz możliwościach oddolnych działań w Warszawie oraz realizujących sąsiedzkie spotkania z ciekawymi ludźmi mogącymi stanowić inspirację dla działań lokalnych.

Zorganizowaliśmy szkolenia otwarte z zakresu oddolnych działań i samorządu lokalnego dla chętnych mieszkańców Warszawy oraz konferencje dla szkół i bibliotek z ww. tematów.

Projekt wdrażaliśmy we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno–Ekonomicznych, BORIS, Centrum Aktywności Lokalnej, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, a współfinansowany był przez Miasto st. Warszawa.