Wróć do listy

Warszawska Akademia Młodych Liderów 4.0 to trwający 10 miesięcy program rozwojowy dla młodych aktywnych warszawiaków realizowany z Fundacją Szkoła Liderów (Lider projektu). Uczestnikami programu są osoby zaangażowane w działalność młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich i studenckich oraz innych inicjatyw, w ramach których młodzież szuka możliwości wpływania na swoje otoczenie, szkołę, dzielnicę, miasto, a nawet państwo i świat.

Warszawska Akademia Młodych Liderów ma na celu rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych 35 młodych warszawiaków w celu wzmocnienia ich dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej.

WAML gromadzi 35 uczestników w różnym wieku i z różnym doświadczeniem, którzy chcą:

– działać bardziej profesjonalne,

– mocniej angażować rówieśników i społeczności lokalne,

– wykorzystywać dostępne w Warszawie narzędzia i mechanizmy partycypacji młodzieży.

W ramach projektu młodzi ludzie uczestniczą w różnych formach edukacyjnych, z naciskiem na naukę przez doświadczenie, których celem jest wzmocnienie ich wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego działania.

Akademia wpływa również na postawy młodych ludzi pokazując wartość działania na rzecz dobra wspólnego i promując aktywne i świadome obywatelstwo.

Program ma również na celu budowanie sieci aktywnych młodych ludzi, wzajemnie wspierających się w działaniach społecznych, którzy zintegrowali się podczas warsztatów i realizując wspólne projekty. Sieć obejmuje kolejne roczniki WAML, które podczas trwania projektu mają okazję do spotkań i wymiany doświadczeń.

W trakcie trwania kilkumiesięcznego procesu edukacyjnego, uczestnicy rozwinęli swoje kompetencje liderskie i społeczne poprzez uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach i poprzez realizację własnego projektu społecznego. Zrealizowali swoje wydarzenia w trybie on-line, kontynuują pracę w młodzieżowych radach, samorządach, angażują się w akcje społeczne i sami je inicjują. W Akademii wzięli udział młodzi warszawiacy wywodzący się ze wszystkich wymienionych powyżej grup.

Jednym z kluczowych działań w projekcie jest realizacja mini projektu przez uczestników Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. W czwartej edycji młodzi liderzy i liderki przygotowali aż 7 projektów, do realizacji których wykorzystali także mechanizmy partycypacji obywatelskiej m.in. budżet obywatelski, Inicjatywa Lokalna, Młoda Warszawa czy Program Aktywna Warszawska Młodzież.

Zrealizowane projekty:

Akcja Aktywacja: to projekt, który zakładał zbudowanie strony internetowej zachęcającej młodych do działania i aktywizmu na rzecz społeczności lokalnej i obywatelskiej.

Zapytaj Polityka – to projekt z wywiadami polityków  różnych opcji politycznych tworzony przez młodych dla młodych. Prowadzący ten projekt uzyskują odpowiedzi na najważniejsze dla młodzieży tematy.

Przedszkole z klimatem – to działania edukacyjne skierowane do najmłodszych- przedszkolaków. Zajęcia powstały w celu pokazywania dzieciom jak od najmłodszych lat żyć zgodnie z naturą.

Tajemnice Stolicy – to projekt, który przybliża młodzieży historię, zabytki, instytucje muzealne w Warszawie poprzez spacery oraz wywiady publikowane w przestrzeni online.

Razem twórzmy, BO – warsztaty w szkołach podstawowych obrazujące jak uczestniczyć w budżecie obywatelskim i jakie BO niesie za sobą możliwości zmiany w przestrzeni lokalnej.

Świadomi młodzi – warsztaty dla licealistów na temat  polityki, badanie poglądów, możliwość wpływu młodych na scenę polityczną.

YouthForEU- Celem projektu jest aktywizacja polskiej młodzieży w inicjatywach Unii Europejskiej jak i zwiększania jej świadomości na temat samej wspólnoty i wiedzy o UE. Prowadzący projekt poprzez jego kontynuację prowadzą spotkania i wywiady na żywo z Europarlamentarzystami oraz przedstawicielami instytucji europejskich.

35 uczestników wzięło udział w:

– 14 godzinnym warsztacie wprowadzająco- integracyjnym

– 20 godzinnym szkoleniu hybrydowym

– w 5 spotkaniach wspierających, każde z nich trwało 6 godzin

– w grupowych spotkaniach mentorskich,

– konsultacjach technologicznych projektów uczestników ze specjalistami z zakresu budowania projektów on-line,

– konferencji podsumowującej – z aktywną rolą uczestników,

– w spotkaniu podsumowującym proces edukacyjny.

Środki finansowe na realizację projektu pochodziły z m.st. Warszawy. 

WAML 4.0 trwał od marca do grudnia 2020 roku.