Wróć do listy

Warszawska Akademia Młodych Liderów 5.0 to trwający 10 miesięcy program rozwojowy dla młodych aktywnych warszawiaków.

Uczestnikami programu są osoby zaangażowane w działalność młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich i studenckich, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz innych inicjatyw, w ramach, których młodzież szuka możliwości wpływania na swoje otoczenie, szkołę, dzielnicę bądź m.st. Warszawę. Warszawska Akademia Młodych Liderów 5.0 ma na celu rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych 35 młodych warszawiaków w celu wzmocnienia ich dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej.

 

WAML zgromadzi 35 uczestników w różnym wieku i z różnym doświadczeniem, którzy chcą:

– działać bardziej profesjonalne,

– mocniej angażować rówieśników i społeczności lokalne,

– wykorzystywać dostępne w Warszawie narzędzia i mechanizmy partycypacji młodzieży.

 

W ramach WAML 5.0 młodzi ludzie będą uczestniczyć w różnych formach edukacyjnych, z naciskiem na naukę przez doświadczenie, których celem jest wzmocnienie ich wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego działania. Formy edukacyjne będą również w niezbędnych obszarach wykorzystywały narzędzia do pracy on-line. Akademia wpływa również na postawy młodych ludzi pokazując wartość działania na rzecz dobra wspólnego i promując aktywne i świadome obywatelstwo.

 

Program szkoleniowy Akademii obejmuje:

– 14 godzin warsztatu wprowadzająco – integracyjnego,

– 20 godzinne szkolenie: „Ja jako lider działający w zespole”,

– 20 godzin szkoleń wspierających rozwój liderski,

– trening zadaniowy – realizacja projektów społecznych przez uczestników ( w 5- 8 zespołach),

– spotkania mentorskie, praca z opiekunami zespołów projektowych ( 2 spotkania dla każdego

zespołu projektowego)

 

Warszawską Akademię Młodych Liderów tworzymy już 5 rok jako partner Fundacji Szkoła Liderów.

Współfinansowanie projektu pochodzi z m.st. Warszawy.