Wróć do listy

Termin: 13-20 lipca 2008

Adresaci: urzędnicy samorządowi z 6 gmin w Macedonii

Opis:
Nasi goście brali udział w macedońskim odpowiedniku akcji „Przejrzysta Polska”, służącym wprowadzaniu na poziomie lokalnym zasad dobrego rządzenia, takich jak wzrost partycypacji obywatelskiej, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesu, komunikacja z mieszkańcami, rozliczność.

W trakcie wizyty zostały przedstawione polskie doświadczenie w zakresie wprowadzania zasad „Przejrzystej Polski” (przykład miasta Puławy), oraz takich kwestii jak przejrzysta obsługa mieszkańców (warszawskie wydziały obsługi mieszkańców), dostęp do informacji publicznej, przeciwdziałanie korupcji, doskonalenie zawodowe i szkolenie pracowników urzędów, uczestnictwo obywatelskie i edukacja obywatelska na poziomie lokalnym.

Finansowanie: Program zrealizowany został dzięki wsparciu finansowemu Rady Europy oraz Komisji Europejskiej