Wróć do listy

Celem szkoleń i warsztatów było wsparcie samorządności uczniowskiej w szkołach poprzez doskonalenie kompetencji zarówno nauczycieli – opiekunów SU jak i liderów SU – członków zarządów, rad samorządów uczniowskich.

Zależało nam na tym, żeby zgodnie z oczekiwaniami uczniów (patrz badania www.szkolawspolpracy.pl) z zapisami podstawy programowej oraz wymogami nadzoru pedagogicznego w szkołach istniały warunki do rozwijania przez uczniów kompetencji obywatelskich a szczególnie sprawstwa w życiu publicznym, udziału w podejmowaniu decyzji, brania odpowiedzialności za wspólne sprawy czy podejmowania oddolnych inicjatyw.

Pracowaliśmy z 27 szkołami (9 szkół podstawowych, 9 szkół gimnazjalnych, 9 szkół ponadgimnazjalnych).

Na szkoleniach i warsztatach młodzi ludzie i opiekunowie samorządów poznali podstawowe uprawnienia samorządów uczniowskich, zasady organizacji pracy SU, możliwości uczestniczenia uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły oraz organizacji przestrzeni wewnątrz budynku szkoły i wokół, tak by służyła uczniom.

W czasie tego procesu w szkołach organizowane były badania, debaty, głosowania i inne formy uczestnictwa, które pozwolą uczniom (nie tylko tym zaangażowanym w działania reprezentacji SU) na zyskanie obywatelskich doświadczeń.

W efekcie w szkołach samorządy podjęły działania odpowiadające na potrzeby uczniów jak: otwarcie sal gimnastycznych na przerwach, aranżacja i zmiana przestrzeni szkół, przygotowanie pomieszczenia samorządu uczniowskiego, zmiana meni i pracy stołówek szkolnych.