Wróć do listy

Termin: X 2008 – XII 2009

Adresaci: Gmina Baranów, Gmina Młodzieszyn, Gmina Izabelin, Gmina Nadarzyn, Gmina Stare Babice, Gmina Leoncin i Gmina Raszyn

Opis:
Celem projektu było podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów gmin w zakresie:
– zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania pracowników, budowania zespołu, tworzenia przyjaznej atmosfery w pracy, tworzenia strategii doskonalenia i rozwoju pracowników, wspierania pracowników w tym wzmacniania umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów;
– planowania procesów inwestycyjnych, profesjonalizacji zarządzania finansowego, zarządzania projektami;
– profesjonalizacji obsługi wymagających mieszkańców oraz komunikacji z mieszkańcami, w celu zaspokojenia oczekiwań społeczności lokalnych.

W ramach projektu:
– przeszkoliliśmy 239 osób,
– zorganizowaliśmy szkolenia z 15 tematów, które trwały łącznie 1300 godzin
– opracowaliśmy do każdego szkolenia podręcznik edukacyjny.
– zorganizowaliśmy w każdej z gmin wizytę studyjną
– przygotowaliśmy dwa szkolenia wyjazdowe dla kadry zarządzającej.

Realizacja tego projektu była dobrym przykładem udanej współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej.

Finansowanie: Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.