Wróć do listy

Youth Core Groups Network to międzynarodowy projekt zrzeszający partnerów z regionu Południowego Bałtyku. Projekt dedykowany jest współpracy na rzecz zwiększenia uczestnictwa młodych obywateli.
Ogólnym celem projektu jest zbudowanie sieci partnerów z Południowego Bałtyku w celu promowania  wsparcia zaangażowania obywatelskiego młodych oraz włączania ich do procesów decyzyjnych na lokalnym poziomie.

Projekt tworzy 14 partnerów z kraju i zzagranicy: reprezentujących lokalne społeczności, międzynarodowe stowarzyszenie wspólnot (Euroregion), sektor akademicki i organizacje współpracujące z lokalną społecznością i wspierające zaangażowanie młodzieży.

Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (organizacja zrzeszająca 41 gmin z województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego) W projekcie biorą udział także:

 • Fundacja Samogitia Community – Litwa
 • Gmina Telsiai – Litwa
 • Gmina Køge – Dania
 • Uniwersytet Klaipeda – Litwa
 • Gmina Vimmerby – Szwecja
 • Gmina Hässleholm – Szwecja
 • Uniwersytet Technologiczny w Gdańsku (GUT)
 • Nowe Miasto Lubawskie
 • Dzierzgoń
 • Gdynia
 • Iława
 • Elbląg

Celem projektu jest zwiększenie partycypacji młodzieżowej w procesie decyzyjnym na poziomie lokalnym i wzmocnienie zdolności lokalnych i regionalnych polityków z obszaru Południowego Bałtyku zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem.
Grupami docelowymi działań projektowych są miejskie rady młodzieżowe, młodzieżowe organizacje pozarządowe i organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, młodzież i osoby zajmujące się problematyką młodzieży.

W trakcie projektu zostaną zorganizowane wyjazdy studyjne oraz międzynarodowe konferencje, które przyczynią się do zwiększenia współpracy transgranicznej, wymiany doświadczeń i kompetencji partnerów na temat partycypacji obywatelskiej młodych.

Dzięki pracy ekspertów z lokalną młodzieżą i gminami zwiększymy możliwości i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i ich przedstawicieli do prowadzenia dialogu obywatelskiego z młodymi.

W trakcie projektu zostanie również utworzony międzynarodowy, młodzieżowy portal, na którym zostaną upowszechnione wnioski i doświadczenia projektu oraz wspólna analiza i refleksja na temat przyszłości partycypacji młodych w obszarze Południowego Bałtyku. Portal będzie służył również promocji działań młodych oraz zaprezentowania dobrych praktyk współpracy jednostek samorządu terytorialnego z młodzieżą.

Projekt jest wdrażany od 01.01.2018 – 31.12.2019.

Za działania z ramienia fundacji są odpowiedzialne:

Joanna Pietrasik (nadzór merytoryczny) joanna.pietrasik@civispolonus.org.pl

Wioletta Milej (logistyka i finanse)  wioletta.milej@civispolonus.org.pl

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

 

SBYCGN-logo-EU@2x-100