Wróć do listy

We współpracy z organizacjami: Rada mládeže Žilinského kraja (Słowacja),  Petrklic Help (Czechy) oraz Zilinsky samospravny kraj (Słowacja) stworzymy wirtualny przewodnik zawierający metodologię szkoleń Młodzieżowych Rad. Przewodnik jest kierowany nie tylko członków Młodzieżowych Rad, ale również do osób z nią współpracujących (opiekunów, koordynatorów, decydentów oraz NGO). Wydanie przewodnika poprzedza badanie potrzeb 10 młodzieżowych rad w każdym z trzech państw oraz pilotaż. 

 

Projekt dzieli się na trzy części 

Część I – Badanie młodzieżowych rad 

Wypracujemy odpowiadający na obecne potrzeby młodzieżowych rad scenariusz ankiet i wywiadów. Badania zostaną przeprowadzone w 30 młodzieżowych radach na terenie Polski, Czech i Słowacji. Będą to m.in. ankiety weryfikujące obecny stan młodzieżowych rad (ich potrzeby i trudności) oraz szczegółowe wywiady uwzględniające specyfikę i potrzeby młodzieżowych rad w poszczególnych krajach. 

Część II – Stworzymy wirtualny przewodnik dla młodzieżowych rad 

W pierwszej części przewodnika powstanie zdefiniowana poprzez badanie lista opisanych kompetencji z uwzględnieniem ich wagi w kontekście pracy młodzieżowych rad. Druga część poświęcona będzie praktycznym ćwiczeniom oraz blokom treningowym, które będzie można wykorzystywać do pracy z młodzieżową radą. Metodologia zostanie przetestowana na szkoleniu pilotażowym. Po szkoleniu pilotażowym metodyka zostanie poddania ewaluacji oraz odpowiednio zmieniona na podstawie wiadomości zwrotnej od uczestników.  

Całość będzie przedstawiać realia funkcjonowania młodzieżowych rad oraz zbiorem praktycznych rozwiązań wspomagających edukowanie młodych radnych. Przewodnik będzie dostępny w formie fizycznej oraz zostanie umieszczony na dedykowanej mu stronie internetowej. Będzie dostępny w czterech językach (polski, angielski, czeski i słowacki). Na dedykowanej stronie internetowej młodzieżowe rady będą miały możliwość wymienić się doświadczeniami ze swoich działań oraz będą mogły pozostać we wzajemnej komunikacji dzięki sieci kontaktów. Strona początkowo będzie łączyć młodzieżowe rady z Polski, Czech i Słowacji z ambicją rozszerzenia jej zasięgu na całą Europę. 

Część III – Konferencja podsumowująca 

Podczas konferencji zaprezentujemy projekt, jego wykonawców oraz omówimy badania nad młodzieżowymi radami z trzech państw. W trakcie spotkania pokażemy gotowy wirtualny przewodnik.  

 

 

Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus+
Źróło finansowania: KA205-68C1D1AC