Szkoły:

„Samorząd uczniowski. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym.”, Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2022, publikacja w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”.

„Edukacja medialna. Podręcznik”, Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2021, publikacja powstała w ramach projektu „ReNews”

Debata z uczniami – jak nasza szkoła może stać się bardziej zrównoważona?” Scenariusz projektu edukacyjnego.
Załącznik do scenariusza. Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2019, publikacja powstała w ramach projektu „Uczymy (się) razem dla rozwoju”.

„Rok szkolny z samorządem uczniowskim” , Fundacja Civis Polonus 2020, publikacja stworzona w ramach projektu „Samorządy mają moc 2”

Dzieci maja głos w sprawach szkoły. Samorządność uczniowski w klasach 1-3, Fundacja Civis Polonus 2020, publikacja stworzona w ramach projektu „Samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie”

„Samorządy mają moc. Doświadczenia i pomysły”, Fundacja Civis Polonus 2019, publikacja stworzona w ramach projektu „Samorządy mają moc”

Jak włączać edukację globalną do codziennej pracy szkoły? Propozycje zagadnień do zrealizowania na lekcjach przedmiotowych w liceum i technikum.” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2019, publikacja powstała w ramach projektu „Uczymy (się) razem dla rozwoju”.

Dobre praktyki współdecydowania o przestrzeni szkolnej Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2017 r., publikacja powstała w ramach projektu „Rozprzestrzeń Szkołę”.

„Samorząd uczniowski – szkoła demokracji. Polskie i ukraińskie doświadczenia” (украінською мовою) , Fundacja Civis Polonus, 2017 r.

Uczymy (się) razem dla pokoju. Scenariusze lekcji i projektów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej.” Fundacja Civis Polonus, Piotr Sienkiewicz, Julia Sienkiewicz, Warszawa 2016, publikacja powstała w ramach projektu „Uczymy (się) razem dla pokoju”.

Aktywny samorząd. Scenariusze lekcji i projektów dotyczących organizacji wyborów i uchwalania regulaminu samorządu uczniowskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.„,Fundacja Civis Polonus, Piotr Sienkiewicz, Warszawa 2014, publikacja powstała w ramach projektu „Aktywny Samorząd”.

Projekt_Regulamin_wybierania_i_dzialania_samorzadu_SP

Projekt_edukacyjny_Potrzeby_i_problemy_uczniów_SP, 2014

lekcja_Samorząd_uczniowski_scenariusz_SP

lekcja_Samorząd_uczniowski_LO_Tech

lekcje_Prawa_ucznia_lekcja_SP

lekcje_Prawa_ucznia_lekcja_liceum

Euro obywatel: Scenariusze lekcji o prawach obywatela UE oraz historii integracji europejskiej dla uczniów szkoły podstawowej.” Fundacja Civis Polonus, Piotr Sienkiewicz, Julia Sienkiewicz, Warszawa 2013, publikacja powstała w ramach projektu „Euro obywatel”.

Opis modelu działania samorządu szkolnego. Szkoła – przejrzysta przestrzeń publiczna” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2008, publikacja powstała w ramach projektu „Szkoła – przejrzysta przestrzeń publiczna”.

Samorząd uczniowski. Niezbędnik opiekuna.” Fundacja Civis Polonus.

Szkoła Obywateli. 10 projektów zachęcających uczniów do aktywności społecznej” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2007, publikacja jest częścią projektu „Szkoła Obywateli”.

Biblioteki:

„Wolontariat w bibliotekach publicznych. Jak to robimy w Warszawie?”, Fundacja Civis Polonus, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu M.St. Warszawy,  Warszawa 2021

„Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży”, Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2020
„Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży” – wersja dla osób z dysfunkcją wzroku

Biblioteki jako przestrzenie konsultacji społecznych i dyskusji o sprawach lokalnych. Doświadczenie 22 gminnych i miejskich bibliotek publicznych.” Fundacja Civis Polonus, dr Olga Napiontek, Miłosz Ukleja, Katarzyna Karwacka, publikacja powstała w ramach projektu „Biblioteki jako przestrzenie dyskusji o sprawach lokalnych”. https://www.youtube.com/watch?v=iBq2gOaK2HY

Konsultacje publiczne w bibliotece publicznej – zróbmy to razem” Fundacja Civis Polonus, Dominik Owczarek.

Biblioteka dla młodych. Poradnik dla bibliotek publicznych, Warszawa 2015, publikacja powstała w ramach Programu Rozwoju Bibliotek publikacja biblioteka dla młodych

Młodzieżowe Rady, Młodzieżowe Sejmiki i aktywność obywatelska młodzieży:

Młodzieżowe rady gmin. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych na poziomie lokalnym.”, Fundacja Civis Polonus 2022, publikacja w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych.

„Młodzieżowi liderzy. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych na poziomie lokalnym.”, Fundacja Civis Polonus 2022, publikacja w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych.

Dobre praktyki działań Młodzieżowych Rad w Polsce” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2021, publikacja jest częścią projektu „Młodzi Liderzy dla Społeczności w czasach kryzysu”.

„Dobre praktyki Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego”, Fundacja Civis Polonus, 2021, publikacja w ramach projektu „Powołanie i działanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego”

Młodzież aktywna lokalnie. Katalog pomysłów” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2017, publikacja powstała w ramach projektu „Młodzież aktywna lokalnie”.

Karta zasad i standardów działania Młodzieżowych Rad Gmin”, Fundacja Civis Polonus, 2016

Model działania młodzieżowej rady gminy

Partycypacja Obywatelska Młodzieży. Przykład młodzieżowych rad gmin” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2012, Publikacja powstała w ramach projektu „The best Youth Council! Polish and Lithuanian good practices of Youth Councils”.

Dobre praktyki Młodzieżowych Rad Gmin, Miast i Dzielnic” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2009, publikacja jest częścią projektu „Młodzieżowe Rady Gmin – przestrzeń dla aktywności obywatelskiej młodzieży”.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy. Młodzież współdecyduje o swoim mieście” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2007, publikacja jest częścią projektu „Młodzież współdecyduje o swoim mieście”.

Ekspertyzy:

„Uwarunkowania prawne aktywności obywatelskiej młodzieży w Polsce”, Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Fundacja Civis Polonus 2021, publikacja w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych,

„Sytuacja demograficzna w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce – wybrane aspekty”, dr Anita Abramowska-Kmon, kierownik Zakładu Demografii, Szkoła Główna Handlowa, Fundacja Civis Polonus 2021, publikacja w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”.

„Wpływ ubytku młodych mieszkańców na finanse gmin i miast na prawa powiatu”, dr Grzegorz Kula, dr hab. Agnieszka Kopańska, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Civis Polonus 2021, publikacja w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”.

„Wyzwania w edukacji, które warto rozwiązywać w modelu partycypacyjnym”, Anna Stokowska, Fundacja Katalyst Education, Fundacja Civis Polonus 2021, publikacja w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”.

„Wyzwania w zakresie ochrony środowiska i klimatu na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce”, dr Wojciech Szymalski, prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja Civis Polonus 2021, publikacja w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”.

Edukacja obywatelska i jej wyzwania:

Dobre praktyki NGO-JST na rzecz młodzieży” – publikacja nt. wspólnych działań organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów z i dla młodzieży; powstała w ramach projektu Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych, 2023

„Warszawski Panel Klimatyczny. Raport z realizacji.” – we współpracy z Fundacją Pole Dialogu oraz Fundacją Stocznia, 2021

„Granty młodzieżowe. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych na poziomie lokalnym.”, Fundacja Civis Polonus, 2022, publikacja w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”.

„Otwieranie się instytucji na młodych. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych na poziomie lokalnym.”, Fundacja Civis Polonus, 2022, publikacja w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”.

„Budżet obywatelski. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych na poziomie lokalnym.”, Fundacja Civis Polonus, 2022, publikacja w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”.

Bychawa konsultuje” Fundacja Civis Polonus, Miłosz Ukleja, Karolina Pucek, Warszawa 2013, publikacja powstała w ramach projektu „Bychawa i Czosnów konsultują”.

Edukacja obywatelska młodzieży. Dobre praktyki.” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2009.

Edukacja obywatelska w działaniu.” Redakcja Anna Kordasiewicz i Przemysław Sadura, Wydawnictwo Naukowe Scholar,  Fundacja Civis polonus i Fundacja pole Dialogu, Warszawa 2013.

 

Zapis wystąpień na konferencji Fundacji Civis Polonus z 2009 roku:

Marek Rymsza „O edukacji obywatelskiej bez indoktrynacji”,

Władysław Sidorowicz Rola organizacji pozarządowych w edukacji obywatelskiej młodzieży

Marta Zahorska Postawy prodemokratyczne

Agnieszka Łada Aktywnosc organizacji pozarzadowych w dziedzinie edukacji obywatelskiej

Olga Napiontek przemiany obywatelskie jako wyzwanie dla edukacji obywatelskiej,

Do pobrania: