Szkoły:

Dobre praktyki współdecydowania o przestrzeni szkolnej Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2017 r., publikacja powstała w ramach projektu „Rozprzestrzeń Szkołę”.

Aktywny samorząd. Scenariusze lekcji i projektów dotyczących organizacji wyborów i uchwalania regulaminu samorządu uczniowskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.„,Fundacja Civis Polonus, Piotr Sienkiewicz, Warszawa 2014, publikacja powstała w ramach projektu „Aktywny Samorząd”.

Euro obywatel: Scenariusze lekcji o prawach obywatela UE oraz historii integracji europejskiej dla uczniów szkoły podstawowej.” Fundacja Civis Polonus, Piotr Sienkiewicz, Julia Sienkiewicz, Warszawa 2013, publikacja powstała w ramach projektu „Euro obywatel”.

Opis modelu działania samorządu szkolnego. Szkoła – przejrzysta przestrzeń publiczna” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2008, publikacja powstała w ramach projektu „Szkoła – przejrzysta przestrzeń publiczna”.

Samorząd uczniowski. Niezbędnik opiekuna.” Fundacja Civis Polonus.

Szkoła Obywateli. 10 projektów zachęcających uczniów do aktywności społecznej” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2007, publikacja jest częścią projektu „Szkoła Obywateli”.

Uczymy (się) razem dla pokoju. Scenariusze lekcji i projektów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej.” Fundacja Civis Polonus, Piotr Sienkiewicz, Julia Sienkiewicz, Warszawa 2016, publikacja powstała w ramach projektu „Uczymy (się) razem dla pokoju”.

Biblioteki:

Biblioteki jako przestrzenie konsultacji społecznych i dyskusji o sprawach lokalnych. Doświadczenie 22 gminnych i miejskich bibliotek publicznych.” Fundacja Civis Polonus, dr Olga Napiontek, Miłosz Ukleja, Katarzyna Karwacka, publikacja powstała w ramach projektu „Biblioteki jako przestrzenie dyskusji o sprawach lokalnych”.

Konsultacje publiczne w bibliotece publicznej – zróbmy to razem” Fundacja Civis Polonus, Dominik Owczarek.

Młodzieżowe Rady Gmin lub Dzielnic:

Dobre praktyki Młodzieżowych Rad Gmin, Miast i Dzielnic” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2009, publikacja jest częścią projektu „Młodzieżowe Rady Gmin – przestrzeń dla aktywności obywatelskiej młodzieży”,.

Model działania młodzieżowej rady gminy” Fundacja Civis Polonus.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy. Młodzież współdecyduje o swoim mieście” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2007, publikacja jest częścią projektu „Młodzież współdecyduje o swoim mieście”.

Partycypacja Obywatelska Młodzieży. Przykład młodzieżowych rad gmin” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2012, Publikacja powstała w ramach projektu „The best Youth Council! Polish and Lithuanian good practices of Youth Councils”.

Pozostałe:

Bychawa konsultuje” Fundacja Civis Polonus, Miłosz Ukleja, Karolina Pucek, Warszawa 2013, publikacja powstała w ramach projektu „Bychawa i Czosnów konsultują”.

Edukacja obywatelska młodzieży. Dobre praktyki.” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2009.

Edukacja obywatelska w działaniu.” Redakcja Anna Kordasiewicz i Przemysław Sadura, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Młodzież aktywna lokalnie. Katalog pomysłów” Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2017, publikacja powstała w ramach projektu „Młodzież aktywna lokalnie”.