Wróć do listy

W związku z realizacją projektu „Powołanie i działanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego” Fundacja Civis Polonus ogłasza rekrutację radnych. 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, jeśli:

– masz pomysły, co i jak zmienić w swoim najbliższym otoczeniu, szczególnie w zakresie spraw dotyczących młodzieży,

– lubisz angażować się w sprawy społeczne i  szukać rozwiązań lokalnych i regionalnych problemów,

– chcesz rozwijać dialog z dorosłymi radnymi, doradzać im w sprawach związanych z młodzieżą lub wnioskować o zajęcie się twoimi inicjatywami.

MASZ SZANSĘ NA zgłaszanie i realizowanie swoich inicjatyw oraz rozwój swoich zainteresowań i zdobycie cennego doświadczenia.

ABY ZOSTAĆ RADNYM należy spełnić wymogi opisane w ordynacji wyborczej, a w szczególności do 25 października 2019 r. przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz listę poparcia kandydata na adres:
Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/36
00-585 Warszawa.

Do sejmiku zakwalifikowanych zostanie 51 radnych. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI RADNYCH:

  1. od 1 do 25 października – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych
  2. do 31 października – ocena formalna zgłoszeń
  3. od 4 do 15 listopada – ocena merytoryczna zgłoszeń
  4. od 18 do 22 listopada – rozmowy kwalifikacyjne w wybranymi kandydatami
  5. do 30 listopada – ogłoszenie listy radnych

Rekrutacja radnych prowadzona będzie przez przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego i Fundacji Civis Polonus. 

POBIERZ KRYTERIA OCENY KANDYDATA

Informacje o rekrutacji:
Fundacja Civis Polonus
Łukasz Dembiński – koordynator projektu
tel. 22 827 52 49, 509 725 536
e-mail: sejmikmazowiecki@civispolonus.org.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz lista poparcia do pobrania w zakładce PROJEKTY.

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Do pobrania: