Wróć do listy

Nasze miasta i gminy będą się lepiej rozwijały, gdy już dziś zaangażujemy młodych ludzi!

Zapraszamy:
– przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
– przedstawicieli organizacji społecznych,
– przedstawicieli organizacji młodzieżowych (na przykład młodzieżowych rad)

z województwa podlaskiego lub działających na terenie tego województwa na

bezpłatne seminarium poświęcone temu, dlaczego warto włączać młodych ludzi w działania lokalne oraz skutecznym sposobom, jak to robić.

8.11.2021, godz. 10.00-15.00

Seminarium odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy Zoom.

 

WSTĘPNY PROGRAM SEMINARIUM

| 10:00 – 10:30 | Otwarcie seminarium
Joanna Różycka-Thiriet, koordynatorka projektu, Fundacja Civis Polonus
przedstawiciel Związku Miast Polskich, partnera projektu
przedstawiciel władz miasta
Agnieszka Maszkowska, prezeska Zarządu Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, partnera seminarium

 

| 10:30  – 11:30 | Dlaczego włączanie młodych ludzi jest kluczowe dla społeczności lokalnych w naszym regionie? Fakty i prognozy
W tej części zaprezentujemy kluczowe wnioski z ekspertyz z zakresu finansów publicznych, demografii, edukacji i bezpieczeństwa klimatycznego.

Moderacja: Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus

 

| 11:30 – 11:50 | przerwa

 

| 11:50 – 13:10 | Pakiet na rzecz aktywizacji obywatelskiej i demokratyzacji młodych
Prezentacja sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych, które NGOsy mogą wdrażać we współpracy z JST. Są to:
* aktywny samorząd uczniowski,
* młodzieżowe rady gmin,
* udział młodych w budżecie obywatelskim,
* otwarte na młodych instytucje publiczne,
* rozwój młodzieżowych liderów,
* oddolne działania młodych.

Moderacja: Joanna Różycka, Fundacja Civis Polonus

 

| 13:10 – 13:30 | przerwa

 

| 13:30 – 14:40 | Współpraca organizacji społecznych i samorządów sposobem na aktywizację obywatelską młodych !?
Dyskusja panelowa z udziałem samorządu, młodych aktywistów, pracowników młodzieżowych i organizacji pozarządowych.
Praca w grupach warsztatowych: co sprzyja, a co utrudnia współpracę i budowanie partnerstw między JST a NGO?

Moderacja: Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus

 

| 14:40 – 15:00 | Co dalej w projekcie – zaproszenie do udziału i podsumowanie seminarium
Przedstawienie dalszych działań w projekcie – zaproszenie do udziału w II Bloku działań projektowych: wzmocnienie organizacji społecznych w aktywizacji obywatelskiej młodych dzięki budowaniu partnerstw z samorządem. Rekrutacja potencjalnych chętnych do budowania partnerstw – przedstawienie kryteriów rekrutacji i harmonogramu.

Podsumowanie seminarium – Joanna Różycka, koordynatorka projektu, Fundacja Civis Polonus

 

Rejestracja na platformie Konfeo trwa do 3 listopada: https://seminarium-o-korzysciach-z-partnerstw-bialystok.konfeo.com

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką:
Joanna Różycka-Thiriet
joanna.rozycka@civispolonus.org.pl

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”, realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich.
Więcej o projekcie

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Lokalnym partnerem seminarium jest Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.

Projekt pod patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita Życie Regionów” i portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.