Wróć do listy

Nasze miasta i gminy będą się lepiej rozwijały, gdy już dziś zaangażujemy młodych ludzi!

Zapraszamy:
– przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
– przedstawicieli organizacji społecznych,
– przedstawicieli organizacji młodzieżowych (na przykład młodzieżowych rad)

z województwa kujawsko- pomorskiego lub działających na terenie tego województwa na

bezpłatne hybrydowe seminarium poświęcone temu, dlaczego warto włączać młodych ludzi w działania lokalne oraz skutecznym sposobom, jak to robić.

26.11.2021 r., Toruń, godz. 10.00-15.00

Uczestnicy mogą się zdecydować na udział stacjonarny w Toruniu (Copernicus Hotel Toruń, Bulwar Filadelfijski 11, parter, sala Luna A) lub połączyć się z nami przez platformę Zoom (preferowaną formę udziału prosimy wskazać w formularzu zgłoszeniowym). Nie zwracamy kosztów dojazdu do Torunia.

Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia wydarzenia na inny termin lub zorganizowania go wyłącznie online w przypadku zaostrzenia się sytuacji epidemicznej.

WSTĘPNY PROGRAM SEMINARIUM

10:00 – 10:25 Otwarcie seminarium

 • Joanna Różycka-Thiriet, koordynatorka projektu, Fundacja Civis Polonus,
 • Katarzyna Paczyńska ze Związku Miast Polskich (partner projektu),
 • przedstawiciel władz miasta,
 • Dominika Urzędowska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju (lokalnego partnera wydarzenia)
10:25 – 11:15 Dlaczego włączanie młodych ludzi jest kluczowe dla społeczności lokalnych w naszym regionie?
Fakty i prognozy
W tej części zaprezentujemy kluczowe wnioski z naszych ekspertyz z zakresu finansów publicznych samorządów, demografii, edukacji i bezpieczeństwa klimatycznego.

 • dr Monika Kwiecińska-Zdrenka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika – zbliżenie na sytuację młodzieży i organizacje regionu

moderacja: Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus

11:15 – 11:35 Przerwa
11:35 – 13:10 Pakiet na rzecz aktywizacji obywatelskiej i demokratyzacji młodych

Prezentacja sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych, które NGOsy mogą wdrażać we współpracy z JST. Są to aktywny samorząd uczniowski, młodzieżowe rady gmin, udział młodych w budżecie obywatelskim, otwarte na młodych instytucje publiczne, rozwój młodzieżowych liderów i oddolne działania młodych.

 • Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus,
 • Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus,
 • Jakub Kochowicz, wójt Gminy Lisewo,
 • Karolina Pawlak, koordynatorka projektów w Fundacji Civis Polonus

moderacja: Joanna Różycka– Fundacja Civis Polonus

13:10 – 13:30 przerwa
13:30 – 14:40 Współpraca organizacji społecznych i samorządów sposobem na aktywizację obywatelską młodych !?

Dyskusja panelowa z udziałem samorządu, młodych aktywistów, pracowników młodzieżowych
i organizacji pozarządowych

 • Julia Bujnarowska, toruński Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (do potwierdzenia),
 • Karolina Dudek-Rączka, Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie m.st Warszawy,
 • Klaudia Peplińska, specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Chełmna,
 • Dominika Urzędowska, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

moderacja: Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus

14:40 – 15:00 Co dalej w projekcie – zaproszenie do udziału i podsumowanie seminarium

Przedstawienie dalszych działań w projekcie – zaproszenie do udziału w II Bloku działań projektowych: wzmocnienie organizacji społecznych w aktywizacji obywatelskiej młodych, dzięki budowaniu partnerstw z samorządem. Rekrutacja potencjalnych chętnych do budowania partnerstw – przedstawienie kryteriów i harmonogramu.

Podsumowanie seminarium

Joanna Różycka, koordynatorka projektu, Fundacja Civis Polonus

Rejestracja na platformie Konfeo trwa do 25 listopada:

https://torun-seminarium-o-korzysciach-z-partnerstw.konfeo.com

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką:
Joanna Różycka-Thiriet
joanna.rozycka@civispolonus.org.pl

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”, realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich.
Więcej o projekcie

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Lokalnym partnerem seminarium jest Pracownia Zrównoważonego Rozwoju.

 

Projekt pod patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita Życie Regionów” i portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.