Wróć do listy

Serdecznie zapraszamy na wiosenny cykl spotkań dla opiekunów samorządów uczniowskich.

Tworzymy przestrzeń do swobodnej i życzliwej wymiany doświadczeń między osobami na co dzień pracującymi na rzecz samorządności uczniowskiej w Warszawie. Będziemy dzielić się na dobrymi pomysłami, ale znajdziemy także czas na rozmowę o trudnych wyzwaniach.

Każde spotkanie ma temat, ale rezerwujemy czas na rozmowę o bieżących, palących sprawach, dla których wspólnie poszukamy rozwiązań i odpowiedzi. Można uczestniczyć w całym cyklu albo wybrać dowolne spotkanie. Spotkania prowadzi dr Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus. Odbywają się w siedzibie Fundacji (ul. Bagatela 10, klatka c, m. 36).

Najbliższe terminy i tematy:

21 marca / godz. 13.00-15.00 Jak motywować uczniów do działania / Co robić gdy grupa aktywnych rozpada się?

17 kwietnia / godz. 9.00-11.00 Jak dobrze zorganizować pracę opiekuna SU?

9 maja / godz. 13.00-15.00 Skąd wziąć zasoby do działań SU?

29 maja / godz. 9.00–11.00 Jak angażować nauczycieli i rodziców do współpracy w ramach SU?

Na zgłoszenia czekamy pod adresem smm@civispolonus.org.pl.