Dziękujemy, że wspólnie z nami rozwijacie zaangażowanie obywatelskie młodzieży

Serdecznie dziękujemy wszystkim samorządom, szkołom, młodzieżowym radom, bibliotekom i indywidualnym odbiorcom, którzy skorzystali z naszych szkoleń.

Dzięki współpracy z Fundacją Civis Polonus:
już ponad 9000 uczniów doświadczyło znaczącej samorządności uczniowskiej,
ponad 1800 nauczycieli z ponad 650 szkół zwiększyło swoje kompetencje na szkoleniach i warsztatach,
ponad 100 bibliotek uczestniczyło w szkoleniach i programach rozwoju bibliotek,
urzędnicy, młodzieżowe rady i ich opiekunowie z ponad 60 lokalnych społeczności skorzystali z doradztwa i szkoleń,
⇒ zostało powołanych 31 młodzieżowych rad gmin.

Ty też możesz uczyć się razem z nami!


OFERTA SZKOLEŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI MŁODZIEŻOWYCH RAD

Zapraszamy na szkolenia, których celem jest wsparcie samorządów w zakładaniu i rozwoju działalności młodzieżowych rad.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu pracy z setkami urzędników i opiekunów młodzieżowych rad z całej Polski oraz zakładaniu i animowaniu młodzieżowych rad, skutecznie przygotujemy Was do powołania młodzieżowej rady i pokażemy, co zrobić, aby młodzieżowa rada aktywnie angażowała się w sprawy lokalne, skutecznie współpracowała z lokalnym samorządem i z powodzeniem realizowała podejmowane przez siebie inicjatywy.

Do pobrania: Program szkolenia – Jak powołać i przygotować się do działalności młodzieżowej rady
Kliknij tu i zarejestruj się na szkolenie

 

Do pobrania: Program szkolenia – Skuteczny opiekun młodzieżowej rady
Kliknij tu i zarejestruj się na szkolenie

 

SZKOLENIE SPECJALNE NA ZAMÓWIENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY 

Potrzebujesz szkolenia dla Twojej młodzieżowej rady?
Do pobrania: OFERTA SZKOLENIA MŁODZIEŻOWEJ RADY

Zapraszamy do współpracy w zakresie powoływania młodzieżowej rady – tu znajdziesz więcej informacji → OFERTA WSPARCIA SAMORZĄDÓW W ZAKRESIE POWOŁYWANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY 


OFERTA SZKOLEŃ DLA OPIEKUNÓW SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH 

Zapraszamy na szkolenia, których celem jest wsparcie samorządności uczniowskiej w szkołach poprzez doskonalenia kompetencji opiekunów samorządów uczniowskich. Dzięki naszym szkoleniom stworzysz w szkole lepsze warunki do rozwijania u uczniów kompetencji obywatelskich, a szczególnie poczucia sprawstwa w życiu publicznym, udziału w podejmowaniu decyzji, brania odpowiedzialności za wspólne sprawy czy podejmowania oddolnych inicjatyw – zgodnie z oczekiwaniami uczniów, zapisami podstawy programowej i wymogami nadzoru pedagogicznego.

Do pobrania: Program szkolenia – Skuteczny opiekun samorządu uczniowskiego
Kliknij tu i zarejestruj się na szkolenie 
REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

 


OFERTA SZKOLEŃ DLA ORGANIZATORÓW SZKOLNEGO WOLONTARIATU

Do pobrania: Program szkolenia – Wolontariat szkolny – sposób na różnorodną aktywność uczniów
Kliknij tu i zarejestruj się na szkolenie 

 


OFERTA SZKOLEŃ DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Zapraszamy na szkolenia, których celem jest wsparcie bibliotekarek i bibliotekarzy w tworzeniu oferty dla młodzieży – jednej z najbardziej nieobecnych i wymagających grup czytelników.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu pracy z setkami bibliotekarzy i bibliotekarek z całej Polski oraz działań na rzecz aktywności społecznej, obywatelskiej i kulturalnej młodzieży pomożemy przygotować się do opracowania oferty dla nastolatków, która przyniesie Państwu satysfakcję, a młodym ludziom radość z rozwijania swoich pasji i kompetencji.

Wszystkie treści szkoleń opierają się na praktycznym doświadczeniu bibliotekarzy i bibliotekarek oraz wpisują się w zalecenia IFLA (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich).

 

Do pobrania: Program szkolenia – Młodzież w bibliotece. Jak stworzyć atrakcyjną ofertę, by młodzi ludzie stali się zadowolonymi użytkownikami biblioteki
Kliknij tu i  zarejestruj się na szkolenie REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

 

Do pobrania: Program szkolenia – Wolontariat w bibliotece. Jak wzmocnić misję biblioteki dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i wolontariuszek
Kliknij tu i  zarejestruj się na szkolenie REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

 

Do pobrania: Program szkolenia – Biblioteka-trzecie miejsce. Jak otworzyć bibliotekę na współpracę ze społecznością lokalną
Kliknij tu i zarejestruj się na szkolenie 


Potrzebujesz indywidualnej oferty dla swojej instytucji?

Chcesz założyć młodzieżową radę w swojej gminie? Potrzebujesz wsparcia w rozwoju działalności samorządu szkolnego w swojej szkole? Chcesz otworzyć swoją bibliotekę na współpracę z młodzieżą? Napisz lub zadzwoń do nas!

Przygotowujemy indywidualne szkolenia i programy wsparcia

  1. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu młodzieżowych rad gmin – uczymy, jak zakładać młodzieżowe rady, przygotowujemy urzędników do rekrutacji młodzieży, szkolimy członków młodzieżowych rady i jej opiekunów, dzielimy się najlepszymi doświadczeniami w zakresie młodzieżowych inicjatyw.
  2. Szkolimy opiekunów i członków samorządów uczniowskich, opiekunom pokazujemy, jak dobrze zdiagnozować potrzeby uczniów i szkoły i zaplanować pracę samorządu uczniowskiego, uczniom podpowiadamy, w jakich zakresach i w jaki sposób mogą decydować o szkole przy współpracy z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami.
  3. Uczymy bibliotekarzy, w jaki sposób nawiązywać współpracę z młodzieżą, jak tworzyć w bibliotece przestrzeń dla rozwoju młodzieżowych zainteresowań, co zrobić, by zachęcić młodych ludzi do czytelnictwa, jak pracować z młodzieżą, by wychodzić naprzeciw jej potrzebom i oczekiwaniom.

Powiedz nam o potrzebach 
Przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej placówki


Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/36
00-585 Warszawa

Łukasz Dembiński
e-mail: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl
tel. 664 861 019 / 22 827 52 49


Do pobrania: REGULAMIN SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH