Wróć do listy

Celem projektu “South Baltic Youth Core Groups Network” jest zbudowanie sieci współpracy partnerów z region Południowego Bałtyku, na rzecz zwiększania partycypacji obywatelskiej młodych.

 

W projekt zaangażowani są partnerzy z Dani, Szwecji, Litwy i Polski. Biorą w nim udział 3 organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Fundacja Civis Polonus i Public Establishment Samogitia Community Foundation), 2 uczelnie wyższe (Klaipeda University I Politechnika Gdańska), jednostki samorządu terytorialnego: Gdynia, Iława, Elbląg, Dzierzgoń, Miasto Lubawskie, 2 gminy ze Szwecji (Hässleholm Municipality, Vimmerby Municipality), gmina z Litwy (Telsiai Municipality) i gmina z Danii (Køge Municipality). Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (organizacja zrzeszająca 41 gmin z województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego).

Fundacja Civis Polonus w projekcie odpowiedzialna jest m.in. za wsparcie eksperckie gmin z Polski w przeprowadzeniu modelowych procesów włączania młodych do podejmowania decyzji politycznych w swoich społecznościach oraz uruchomienie portalu o zaangażowaniu obywatelskim/partycypacji obywatelskiej młodych.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Projekt jest realizowany do 31 grudnia 2019 r.

Wymagania:

 

Zakres odpowiedzialności:

Oferujemy:

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listów motywacyjnych na adres joanna.pietrasik@civispolonus.org.pl do 29 marca 2018 r. W tytule maila proszę wpisać „Praca – YCGN”.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 roku, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.