Wróć do listy

Relacja z warsztatu dla JST i NGO, 21 września

21 września odbył się warsztat online dla uczestników projektu Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych. Na spotkaniu obecni były przedstawicielki i przedstawiciele samorządów oraz partnerskich organizacji pozarządowych z gmin Rybno, Płużnica, Węgorzewo, Braniewo oraz Olsztynek. Celem spotkania było omówienie postępów w działaniach oraz wyzwań utrudniających ich realizację, a także przekazanie wiedzy i dobrych praktyk nt. zwiększania zaangażowania młodych obywateli. Warsztat poprzedzony był wizytami studyjnymi połączonymi ze szkolenia w części gmin; spotkania będą kontynuowane we wrześniu i październiku.

Spotkanie rozpoczęliśmy od prezentacji zrealizowanych dotychczas zadań. Każda z par partnerskich (JST-NGO) pokazała zdjęcie ilustrujące swój projekt. Część gmin jest już na dość zaawansowanym etapie działań, część jednak – z przyczyn kadrowych, finansowych i in. – dopiero przystępuje do realizacji.

W Płużnicy trwają przygotowania do realizacji działania, którego pomysłodawcami jest młodzież oraz wspierające je Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica. Planowane jest utworzenie Wyspy Młodych – przestrzeni do relaksu i animacji kulturowej na stosunkowo dzikim półwyspie nad jeziorem Wieldządz. W działania aktywnie włącza się urząd, starając się o przekazanie gminie terenu należącego do Skarbu Państwa. Trwają też negocjacje z sołectwami w sprawie dofinansowania projektu i promocji inicjatyw młodzieży. Współpraca przebiega bardzo sprawnie, a obie strony chwalą zaangażowanie i wzajemną motywację.

Wizyta studyjna w Płużnicy

 

W Rybnie, Węgorzewie, Barczewie i Braniewie działania skupiają się głównie wokół wspierania samorządności dzieci i młodzieży poprzez rozwój lub „ożywienie” młodzieżowych rad i samorządów uczniowskich i ich wzajemnej współpracy i wymiany. Gminy wraz z organizacjami chcą również popracować nad działaniami mającymi na celu wyłonienie lokalnych młodzieżowych liderów, np. poprzez wzmocnienie oferty wolontariatu.

W Węgorzewie planowane jest, przy współudziale organizacji pozarządowej, forum dla opiekunów samorządów uczniowskich. Lokalne szkoły widzą w tym szansę na odciążenie nauczycieli w zakresie pozyskiwania grantów, przygotowania oferty zajęć dodatkowych czy tworzenia przestrzeni do rozwijania edukacji obywatelskiej.

Wizyta studyjna w Węgorzewie

 

W Braniewie organizowane są tzw. kawiarenki obywatelskie czyli nieformalne spotkania, w czasie których młodzi mogą porozmawiać z urzędnikami o ważnych dla siebie sprawach. Planowany jest I Zlot Młodzieży. Braniewo nawiązało również współpracę z Węgorzewem – prowadzone są rozmowy na temat zorganizowania spotkania dla członków samorządów uczniowskich z tych miejscowości i wymiany doświadczeń. Obie strony są otwarte na spotkanie – gmina Węgorzewo dysponuje schroniskiem, w którym mogliby spać uczestnicy spotkania, lokalna spółdzielnia socjalna jest w stanie zapewnić wyżywienie, natomiast Braniewski Instytut Rozwoju – animację grup uczniowskich.

 

Plakat informacyjny promujący wydarzenie dla młodzieży w Braniewie

 

Pomimo często dobrych chęci i wiary w sens i siłę edukacji obywatelskiej, uczestnicy projektu napotykają oni na pewne trudności. Najczęściej wymieniano m.in. brak w gminach doświadczonych organizacji, którym urzędy mogłyby oddawać pewne obszary do działania, długi proces decyzyjny lub inaczej wyznaczone priorytety w gminach, brak funduszy, brak zrozumienia ze strony społeczności lokalnych (nauczycieli, dyrekcji szkół, urzędników itp.) istoty partnerstw JST-NGO. Jednocześnie, w tych miejscowościach, gdzie udało się pokonać początkowy opór, docenia się współpracę samorządów i organizacji i podkreśla się pozytywną rolę, jaką odgrywają NGOsy w realizowaniu działań młodzieżowych, których w innym wypadku nie podjęłaby się gmina.

Dalsza część spotkania miała charakter szkoleniowy. Karolina Dudek-Rączka z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialna za politykę młodzieżową stolicy opowiedziała jak poprzez konkursy dla NGO i zlecanie zadań publicznych organizacjom zwiększać zaangażowanie obywatelskie młodych. Następnie Olga Napiontek z Fundacji Civis Polonus podała praktyczne wskazówki i inspiracje na współpracę młodzieżowej rady z samorządem uczniowskim.

Kolejny warsztat planowany jest na koniec października, natomiast 23 listopada planujemy konferencję podsumowującą projekt.