Wróć do listy

Czym jest edukacja globalna?

Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Edukacja globalna ma przybliżać społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Źródło: https://www.polskapomoc.gov.pl/Edukacja,globalna,1603.html

Edukacja globalna nie jest oddzielnym przedmiotem, lecz jej treści zostały zawarte w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Edukacja globalna rozszerza zakres kształcenia obywatelskiego i wychowania. Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki do włączania zagadnień edukacji globalnej w codzienną pracę szkoły. W tym celu przygotowaliśmy broszurę „Jak włączać edukację globalną do codziennej pracy szkoły? Propozycje zagadnień do zrealizowania na lekcjach przedmiotowych”. Publikacja pomoże nauczycielom i nauczycielkom w kreatywny sposób wykorzystać zagadnienia edukacji globalnej na lekcjach.

Regulamin projektu Uczymy (się) razem dla świata_Białystok

Broszura_Fundacja Civis Polonus

Formularz zgłoszeniowy_Uczymy (się) razem dla świata

Opis projektu_Uczymy (się) razem dla świata

Do pobrania: