Wróć do listy

Nasze miasta i gminy będą się lepiej rozwijały, gdy już dziś zaangażujemy młodych ludzi!

Zapraszamy:
– przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
– przedstawicieli organizacji społecznych,
– przedstawicieli organizacji młodzieżowych (na przykład młodzieżowych rad)

z województwa warmińsko-mazurskiego lub działających na terenie tego województwa na bezpłatne seminarium online poświęcone temu, dlaczego warto włączać młodych ludzi w działania lokalne oraz skutecznym sposobom, jak to robić.

18.2.2022 r., godz. 10.00-15.00

 

WSTĘPNY PROGRAM SEMINARIUM

10:00 – 10:20 | Otwarcie seminarium
• Joanna Różycka-Thiriet, koordynatorka projektu, Fundacja Civis Polonus
• Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich (partnera projektu)
• Paulina Lieder-Żuchowska, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (partner projektu) [tbc]

10:20 – 11:00 | Dlaczego włączanie młodych ludzi jest kluczowe dla społeczności lokalnych w naszym regionie? Fakty i prognozy
W tej części zaprezentujemy kluczowe wnioski z naszych ekspertyz z zakresu finansów publicznych samorządów, demografii, edukacji i bezpieczeństwa klimatycznego. Spojrzymy też z bliska na sytuację młodzieży i organizacje regionu.

• Joanna Glezman, Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
• Marcel Skolankiewicz, Radny Młodzieżowej Rady Miasta Iława

moderacja: Ewelina Bartosik, Fundacja Civis Polonus

11:00 – 11:30 | Pakiet na rzecz aktywizacji obywatelskiej i demokratyzacji młodych – część I
Prezentacja sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych, które NGOsy mogą wdrażać we współpracy z JST – młodzieżowe rady gminy.

• Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus
• Jakub Kochowicz, wójt Gminy Lisewo

moderacja: Dorota Kostowska, Webinaria24

11:30 – 12:00 | Przerwa

12:00 – 13:00 | Pakiet na rzecz aktywizacji obywatelskiej i demokratyzacji młodych – część 2
Prezentacja sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych, które NGOsy mogą wdrażać we współpracy z JST. Są to aktywny samorząd uczniowski, udział młodych w budżecie obywatelskim, otwarte na młodych instytucje publiczne, rozwój młodzieżowych liderów i oddolne działania młodych.

• Karolina Pawlak, koordynatorka projektów w Fundacji Civis Polonus
• Ewelina Bartosik, Fundacja Civis Polonus
• Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus

moderacja: Dorota Kostowska, Webinaria24

13:00 – 13:40 | Praca w grupach warsztatowych
Refleksja nad propozycją sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych

moderacja: Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus

13:40 – 14:10 | Przerwa

14:10 – 14:50 | Współpraca organizacji społecznych i samorządów sposobem na aktywizację obywatelską młodych !? Dyskusja panelowa z udziałem samorządu, młodych aktywistów, pracowników młodzieżowych i organizacji pozarządowych

• Robert Waraksa, radny Rady Miejskiej w Olsztynku, opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku
• Karolina Dudek-Rączka, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st Warszawy
• Iwona Olkowicz, Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”

moderacja: Joanna Różycka-Thiriet, prezeska Fundacji Civis Polonus

14:50 – 15:00 | Co dalej w projekcie – zaproszenie do udziału i podsumowanie seminarium
Przedstawienie dalszych działań w projekcie – zaproszenie do udziału w II Bloku działań projektowych: wzmocnienie organizacji społecznych w aktywizacji obywatelskiej młodych, dzięki budowaniu partnerstw z samorządem. Rekrutacja potencjalnych chętnych do budowania partnerstw – przedstawienie kryteriów i harmonogramu. Podsumowanie seminarium.

Joanna Różycka, koordynatorka projektu, Fundacja Civis Polonus

REJESTRACJA: -> TUTAJ <-

W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką:
Joanna Różycka-Thiriet
joanna.rozycka@civispolonus.org.pl

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”, realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich.
Więcej o projekcie


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt pod patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita Życie Regionów” i portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.

Lokalnym partnerem seminarium jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.