Wróć do listy

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium online, podczas którego porozmawiamy o znaczeniu współpracy jednostek samorządu i organizacji społecznych dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodzieży.

Do wzięcia udziału w seminarium zapraszamy:
• przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
• przedstawicieli organizacji społecznych,
•  przedstawicieli organizacji młodzieżowych (na przykład młodzieżowych rad)

z województwa lubelskiego lub działających na terenie tego województwa na bezpłatne seminarium online poświęcone temu, dlaczego warto włączać młodych ludzi w działania lokalne oraz skutecznym sposobom, jak to robić.

28.1.2022 r., godz. 10.00-15.00

„Wspólnie dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych. O korzyściach z partnerstw samorządów terytorialnych i organizacji społecznych

WSTĘPNY PROGRAM

10:00 – 10:25 | Otwarcie seminarium 

•  Joanna Różycka-Thiriet, koordynatorka projektu, Fundacja Civis Polonus
• Agnieszka Parol-Górna, Główny specjalista ds. komunikacji zewnętrznej i promocji  w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, koordynator Europejskiej Stolicy Młodzieży (w imieniu partnera seminarium),
• Aleksandra Kulik, prezeska Zarządu Fundacji Sempre a Frente (partnera seminarium)

10:25 – 11:00 | Dlaczego włączanie młodych ludzi jest kluczowe dla społeczności lokalnych w naszym regionie? Fakty i prognozy 
W tej części zaprezentujemy kluczowe wnioski z naszych ekspertyz z zakresu finansów publicznych samorządów, demografii, edukacji i bezpieczeństwa klimatycznego. Spojrzymy też z bliska na sytuację młodzieży i organizacje regionu.

• Aleksandra Kulik, prezeska Zarządu Fundacji Sempre a Frente
moderacja: Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus

11:00 – 11:30 | Pakiet na rzecz aktywizacji obywatelskiej i demokratyzacji młodych – część I 
Prezentacja sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych, które NGOsy mogą wdrażać we współpracy z JST – młodzieżowe rady gminy.

• Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus
• Jakub Kochowicz, wójt Gminy Lisewo

moderacja: Joanna Różycka – Fundacja Civis Polonus

11:30 – 12:00  | Przerwa 

12:00 – 13:10 | Pakiet na rzecz aktywizacji obywatelskiej i demokratyzacji młodych – część 2 
Prezentacja sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych, które NGOsy mogą wdrażać we współpracy z JST. Są to aktywny samorząd uczniowski, udział młodych w budżecie obywatelskim, otwarte na młodych instytucje publiczne, rozwój młodzieżowych liderów i oddolne działania młodych.

• Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus
• Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus
moderacja: Joanna Różycka– Fundacja Civis Polonus

13:10 – 13:50 | Praca w grupach warsztatowych 
Refleksja nad propozycją sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych

moderacja: Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus

13:50 – 14:10 | Przerwa 

14:10 – 14:50 | Współpraca organizacji społecznych i samorządów sposobem na aktywizację obywatelską młodych !?Dyskusja panelowa z udziałem samorządu, młodych aktywistów, pracowników młodzieżowych i organizacji pozarządowych 

• Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji; Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023;
• Dariusz Figura, Fundacja Teatrikon, Fundacja Zamek Bełżyce

moderacja: Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus

14:50 – 15:00 | Co dalej w projekcie – zaproszenie do udziału i podsumowanie seminarium 
Przedstawienie dalszych działań w projekcie – zaproszenie do udziału w II Bloku działań projektowych: wzmocnienie organizacji społecznych w aktywizacji obywatelskiej młodych, dzięki budowaniu partnerstw z samorządem. Rekrutacja potencjalnych chętnych do budowania partnerstw – przedstawienie kryteriów i harmonogramu. Podsumowanie seminarium.

moderacja: Joanna Różycka, koordynatorka projektu, Fundacja Civis Polonus

Rejestracja trwa do 27 stycznia. KLIKNIJ TUTAJ

W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką:
Joanna Różycka-Thiriet
joanna.rozycka@civispolonus.org.pl


Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”, realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich.
Więcej o projekcie

 


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Projekt pod patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita Życie Regionów” i portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.

Seminarium odbywa się w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 r.

 

Lokalnym partnerem seminarium jest Fundacja Sempre a Frente i Młodzieżowa Rada Miasta Lublin.