Wróć do listy

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie Systemu Obsługi Grantów dla Programu Równać Szanse oraz strony internetowej wraz z wdrożeniem i gwarancją.

Ofertę wstępną należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: oferta.system@civispolonus.org.pl, w terminie do dnia 21.05.2021 r., do godziny 12.00, natomiast ofertę ostateczną w terminie do dnia 02.06.2021 r., do godziny 12.00.

Do pobrania: