Administrację i obywateli powinno łączyć wzajemne zaufanie i partnerskie relacje. Konieczne do tego jest podnoszenie kompetencji urzędników oraz uświadamianie obywatelom ich praw i obowiązków.

Wierzymy, że dzięki tym działaniom dostęp do dobrej administracji stanie się powszechny, a lokalne wspólnoty będą coraz lepiej zarządzane. Staramy się wspierać obie strony w budowaniu wzajemnych relacji. Wspólnie z urzędami opracowujemy i wdrażamy procedury usprawniające i podnoszące jakość ich pracy. Z lokalnymi liderami pracujemy na rzecz rozwoju lokalnego oraz wzmacniamy ich kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze.

Badania ankietowe rozpoczęte:

W ramach projektu „Bychawa i Czosnów konsultują” rozpoczęliśmy badania ankietowe skierowane do społeczności loklanej tych gmin. Jest to to kolejny element diagnozy społeczności lokalnych biorących udział w projekcie.

Zaangażowani obywatele w bibliotece

Zachęcamy do lektury materiałów z projektu ,,Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych”, podczas którego urzędnicy z bibliotekarzami współpracowali przy tworzeniu przestrzeni rozmowy dla mieszkańców na ważne lokalne tematy.

Dla władz samorządowych

Z przyjemnością wesprzemy Państwa w profesjonalizacji urzędu. Przygotujemy i przeprowadzimy konieczne do rozpoczęcia tego procesu szkolenia. Zapewnimy Państwu również doradztwo najlepszych ekspertów w trakcie opracowywania i wdrażania procedur usprawniających pracę urzędu.

Posiadamy bogate doświadczenie w wzmacnianiu potencjału urzędów w zakresie:

 • terminowym wydawaniu decyzji administracyjnych,
 • prowadzeniu konsultacji społecznych,
 • badaniu satysfakcji mieszkańców z usług dostarczanych przez urzędy,
 • monitorowaniu i ewaluacji dokumentów strategicznych,

Oraz prowadzeniu szkoleń:

 • z zakresu kompetencji społecznych:
  public relations, budowanie relacji z mediami i otoczeniem, sztuka wystąpień publicznych, zarządzanie wiedzą w urzędzie oraz kształtowanie cech przywódczych kadry zarządzające, komunikacja wewnętrzna, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.
 • z zakresu administracyjno-finansowym:
  zarządzanie jakością w urzędzie, zarządzanie projektami, zasady powierzania zadań własnych gmin spółkom, partnerstwo publiczno-prywatne, zagospodarowanie przestrzenne, zagadnienia finansowe m.in.: Program „płatnik” i „symfonia” , rozliczanie VAT, procedura zamówień publicznych, prawo miejscowe i inne akty prawne, profesjonalna obsługa obywatela, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych,
  informatyzacja – E-urząd.

Dla obywateli

Realizujemy projekty skierowane bezpośrednio do obywateli, którzy chcą zmieniać wspólnoty, w których mieszkają, uczą się bądź pracują. Dotychczas pomagaliśmy: radnym sołtysom, nauczycielom, członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicielom organizacji społecznych oraz przedsiębiorców i rolników w wdrażaniu w życie ich pomysłów na rozwój bliskim im wspólnot.
Jesteśmy otwarci na różne inicjatywy skierowane na wsparcie lokalnych liderów. Zapraszamy do współpracy!


AKTUALNE
 

ARCHIWALNE
 
Obywatele Co po terapii?

Szkoła

Lepsza edukacja obywatelska w szkole

 

czytaj więcej

Młodzież

Większy wpływ młodzieży na życie publiczne

czytaj więcej

Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska i jej wyzwania

 

czytaj więcej