Współczesna szkoła może być przestrzenią sprzyjającą rozwojowi postaw obywatelskich. Do jej zadań należy inspirowanie i zachęcanie uczniów do współuczestniczenia w podejmowaniu i realizowaniu decyzji ważnych dla społeczności szkolnej. Działania szkoły mogą sprzyjać rozwijaniu kompetencji obywatelskich oraz wychowywaniu dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami: państwa prawa (je żeli reguły postępowania s ą znane uczniom i przestrzegane przez nauczycieli), pomocniczości (jeżeli inicjatywy uczniów są mile przyjmowanie i wspierane), podmiotowości (jeżeli zdanie uczniów jest uwzględniane podczas podejmowania decyzji na terenie szkoły). Wspieramy szkoły w procesie kształtowania kompetencji młodych obywateli. Robimy to poprzez realizację innowacyjnych projektów, prowadzenie specjalistycznych szkoleń na temat samorządu uczniowskiego, organizując bezpośrednie zajęcia z uczniami opracowując materiały edukacyjne. Działamy w Polsce i w Ukrainie.

Ponad 9000 uczniów doświadczyło znaczącej samorządności uczniowskiej dzięki współpracy szkół z Fundacją,  1700 nauczycieli zwiększało swoje kompetencje na szkoleniach i warsztatach z ponad 600 szkół.

 

Dobra edukacja obywatelska w szkole – w co wierzymy?

Edukacja obywatelska ma wiele znaczeń, form, odcieni. W naszych działaniach kierujemy się następującymi przekonaniami:

Odrzucamy przysłowie „dzieci i ryby głosu nie mają” – przeciwnie uważamy, ze edukacja obywatelska to tworzenie młodym ludziom okazji do wypowiadania swojego zdania, oraz do samodzielnego działania w swoim imieniu i na rzecz swoich społeczności

Uważamy, że edukacji obywatelska powinna być okazją do osobistego doświadczania zaangażowania obywatelskiego, czyli wpływania na sprawy ważne dla młodych ludzi. Dlatego nasze projektu konstruujemy w taki sposób, żeby dzieci i młodzi ludzie doświadczali sprawstwa w życiu publicznym.

Szczególnie zależy nam na obywatelskiej wiedzy praktycznej, czyli takiej, która pozwoli młodym ludziom na podejmowanie działań obywatelskich już teraz – dlatego uczymy o możliwościach działania w ramach samorządu uczniowskiego, czy na rzecz społeczności lokalnej ucząc o istniejących mechanizmach partycypacji obywatelskiej.

Edukacja obywatelska jako przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania w demokratycznej sferze publicznej powinna odbywać się poprzez nasiąkanie kulturą demokratyczną na co dzień – dlatego tak ważne wydaje nam się rozwijanie demokratycznej kultury organizacji życia szkolnego, w której głos młodych ludzi jest wysłuchiwany, gdzie prawa dziecka są przestrzeganie, decyzje dyrekcji nie są arbitralne, ale oparte na dialogi z uczniami. Kultura w której każde dziecko i każdy młody człowiek jest szanowany.

Nauczyciele są ważnymi przewodnikami w edukacji obywatelskiej, zarówno przekazując wiedzę jak i towarzysząc młodym ludziom w działach obywatelskich. Ich zaangażowanie dodaje uczennicom i uczniom wiary w siebie i pozwala osiągać cele. Dlatego tak wiele uwagi przywiązujemy do wzmacniania nauczycieli kompetencji obywatelskich

 

Kompetencje obywatelskie są dla nas szczególnie ważne – używane są przez cale życie przez każdego, niezależnie od wybranej ścieżki zawodowej. Jednostki bogate w kompetencje obywatelskie mają wpływ na otaczający świat. Są twórcami a nie tworzywem.

Od 2004 roku wspieramy szkoły w procesie kształtowania kompetencji młodych obywateli. Robimy to poprzez realizację innowacyjnych projektów, prowadzenie specjalistycznych szkoleń,, organizując bezpośrednie zajęcia z uczniami opracowując materiały edukacyjne. Specjalizujemy się w tworzeniu     i wdrażaniu koncepcji aktywnego samorządu uczniowskiego.


Civis Polonus to:

115
zrealizowanych projektów

1400 uczniów i uczennic

800 szkół

setki stron materiałów edukacyjnych

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami:

http://civispolonus.org.pl/publikacje/

Więcej o naszym doświadczeniu: http://civispolonus.org.pl/wp-content/uploads/2019/08/FCP_dorobek_SU_2018.pdf

 

Poznaj przykładowy sposób naszej pracy – projekt edukacyjny „Jak wpływać na gminę” dla szkół podstawowych:

https://www.youtube.com/watch?v=-qRBmafy8M0

Dzieci obywatele. Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w kl. 1–3 SP https://malaszkola.pl/images/dodatki/so1-3_tresc.pdf

Dzieci aktywne w społeczności Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w kl. 4–6 SP  https://malaszkola.pl/images/dodatki/so4-6_tresc.pdf

 

 


AKTUALNE
 

ARCHIWALNE
 

 

Pozostałe obszary działań

Młodzież

Większy wpływ młodzieży na życie publiczne

czytaj więcej

Obywatele

Bardziej świadomi partnerzy administracji publicznej

czytaj więcej

Edukacja Obywatelska

Edukacja obywatelska i jej wyzwania

 

czytaj więcej