Wróć do listy
Wiosną 2008 roku trzy warszawskie organizacje pozarządowe – Fundacja Civis Polonus,
Federacja Maziowa oraz Ogólnopolski Serwis Obywatelski Sejmisja.pl, przystąpiły do
ogólnopolskiej akcji społecznej „Masz głos, Masz wybór” organizowanej przez Fundację
im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów.
Celem
akcji było
zachęcenie obywateli do udziału w życiu publicznym oraz wzmacnianie – u wyborców i
wybranych – poczucia współodpowiedzialności za decyzje dotyczące miasta, w którym
żyją.
W czerwcu 2008 roku zorganizowaliśmy pierwszą debatę pt. „Warszawa – przestrzeń
młodych”, w czasie której Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz – Waltz zobowiązała się, że
do końca 2008 r. władze Warszawy podejmą działania na rzecz warszawskiej młodzieży
określone w deklaracji.
W okresie od czerwca 2008 do kwietnia 2009 prowadziliśmy monitoring wspomnianych
powyżej zobowiązań.
W maju 2009 zorganizowaliśmy debatę podsumowującą, w czasie której przedstawiciele
warszawskiej młodzieży zaprezentowali raport na temat działań podejmowanych przez
władze Warszawy na rzecz młodzieży.
W ramach ścieżki rozszerzonej akcji wspólnie z Federacją MAZOWIA i Centrum
Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy opracowaliśmy „Plan działań na rzecz
polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieżą”.