Wróć do listy
Projekt realizowany był od sierpnia 2009 do grudnia 2009 roku. Projekt współfinansowano
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Istotą projektu było stworzenie przestrzeni do współpracy pomiędzy organizacjami
zajmującymi się aktywizowaniem obywatelskim młodzieży, co naszym zdaniem jest
czynnikiem, który może przyczynić się do wzmocnienia i większej skuteczności działań
tych organizacji, a w efekcie większego zaangażowania obywatelskiego młodzieży w
Polsce. Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży
poprzez wzmocnienie skuteczności działań organizacji pozarządowych, zajmujących się
nieformalną edukacją obywatelską młodzieży.
W ramach projektu zorganizowano ogólnopolską konferencję
„Edukacja obywatelska młodzieży”. Ponadto odbyły się spotkania regionalne (jedno w każdym województwie),
które umożliwiły podzielenie się swoimi doświadczeniami, nawiązanie kontaktów i
pokazanie osiągnięć. Na zakończenie powstał przewodnik dobrych praktyk jako
zestawienie najciekawszych projektów dotyczących edukacji obywatelskiej młodzieży
zrealizowanych przez organizacje biorące udział w konferencji.