Wróć do listy

Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych

Celem projektu jest budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym oraz rozwijanie kompetencji obywatelskich uczniów i uczennic szkół branżowych poprzez wzmocnienie demokratycznej funkcji samorządów uczniowskich (SU).

Projekt kierujemy do branżówek, gdyż to właśnie uczniowie uczęszczający do tych szkół szczególnie potrzebują wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji obywatelskich. Samorządność uczniowska w tych szkołach jest marginalizowana, a liczba godzin WOS-u jest o połowę mniejsza niż w liceach. W efekcie uczniowie ze szkół branżowych są grupą młodzieży, która wchodzi w dorosłe życie z mniejszymi szansami na aktywny udział w demokracji. Istotą projektu jest wypracowanie adekwatnego do potrzeb i codzienności szkół branżowych modelu działania SU, wdrożenie go w 6 szkołach w województwie warmińsko – mazurskim, przy wsparciu partnera projektu w Elblągu. Model upowszechnimy następnie w skali ogólnopolskiej.

Bezpośrednimi odbiorami projektu są uczniowie i uczennice z 6 szkół branżowych I stopnia, liderzy samorządu uczniowskiego, którzy wezmą udział w  szkoleniach projektowych i będą działać jako liderzy wdrażania procedur demokratycznych w swoich szkołach oraz nauczyciele – opiekunowie samorządów uczniowskich.

Projekt rozpoczął się 1 listopada 2022 i potrwa do 30 kwietnia 2024 r.

 

W ramach projektu:

 

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU:

 

 

Koordynator projektu: Anna Ścibek – anna.scibek@civispolonus.org.pl

 

Partnerem projektu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

 

Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.