Wróć do listy

Projekt „Euro obywatel” realizowaliśmy w ramach Europejskiego Roku Obywateli.

Naszym głównym celem było zwiększenie wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych wiedzy na temat przysługujących obywatelom UE praw oraz ukształtowanie umiejętności korzystania z nich. Podstawowym działaniem było zorganizowanie konkursu dla uczniów szkół podstawowych poświęconego historii integracji europejskiej i prawom obywatela UE. W obu kategoriach (wiedza i plastycznej ) wzięły łącznie udział 23 szkoły m.st. Warszawy.

Dodatkowo w dwóch szkołach zorganizowaliśmy specjalne szkolenia, podczas których młodzi ludzie dowiedzieli się, jakie są fundamenty i wartości UE oraz poznali historię integracji europejskiej. Część z nich realizowała własny projekt edukacyjny, który dodatkowo wpłynął pozytywnie na stopień rozpowszechniania wiedzy na temat praw przysługujących obywatelom UE

Ponadto do 135 szkół podstawowych na terenie Warszawy przesłaliśmy scenariusze zajęć o historii integracji europejskiej i prawach obywatela UE. Nauczyciele, którzy zdecydują się je wykorzystać na lekcjach, przyczynią się do rozwoju kompetencji społeczno-obywatelskich swoich uczniów

Termin: VI – XII 2013

Projekt dofinansowany z Biura Edukacji m.st. Warszawy.