Wróć do listy

Od listopada 2011 roku do października 2013 roku w urzędzie Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew i Teresin wprowadzaliśmy systematyczne i trwałe usprawnienia, które opierały się na zmianach w procedurach, a także odpowiednim przygotowaniu urzędników zarówno jeśli chodzi o wiedzę, umiejętności jak i postawy (szkolenia i doradztwo). W roku 2013 zakończyliśmy działania w projekcie.

W roku 2013 skoncentrowaliśmy między innymi na zwiększaniu udziału mieszkańców w procesach współdecydowania w ważnych dla gmin tematach- w każdej gminie odbyło się łącznie 21 spotkań konsultacyjnych. W gminach Brochów, Czosnów, Iłów przyjęta została uchwała rady Gminy w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami. Kolejnym działaniem umacniającym relacje władza-obywatel było utworzenie i uruchomienie Biura Obsługi Mieszkańców w gminach Brochów, Czosnów, Iłów oraz Teresin, co spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. W wyniku prac nad Biuletynami Informacji Publicznej zwiększyła się ich przejrzystość, zostały umieszczone karty usług urzędu oraz wypracowano procedury aktualizacji BIP. W każdej gminie przeprowadzono drugie badanie poziomu satysfakcji mieszkańców z jakości usług Gminy oraz analizę porównawczą wyników z dwóch lat. Ostatecznie liczba ocen pozytywnych zwiększyła się średnio o 8 punktów procentowych. Podczas szkoleń komputerowych z Obsługi programu Word i Excel swoje umiejętności obsługi komputera zwiększyło 30 pracowników urzędów

W roku 2013 przeszkoliliśmy 129 pracowników urzędów gmin w ciągu 150 godzin szkoleń, pracownicy urzędów otrzymali wsparcie merytoryczne podczas 30 dni pracy z doradcami, zaś wójtowie przyjęli 25 zarządzeń w sprawie opracowanych usprawnień.