Wróć do listy

Konferencja pt. „Młodzież ma wpływ. Edukacja obywatelska w działaniu.” odbyła się 07.03.2014 w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem sprawowała Minister Edukacji Narodowej. Udział wzięło 225 osób (potwierdzone podpisem na liście) a zainteresowanie udziałem wyraziło ponad 300 osób (otrzymane rejestracje). Konferencja była spotkaniem osób z całej Polski, przedstawicieli instytucji publicznych i władz lokalnych, dyrektorów szkół i opiekunów samorządów uczniowskich, opiekunów młodzieżowych rad gmin, miast i dzielnic, reprezentantów młodzieżowych rad i samorządów uczniowskich, pracowników naukowych, osoby pracujące z młodzieżą (tzw. pracowników młodzieżowych), przedstawicieli organizacji zajmujących się partycypacją publiczną, edukacją obywatelską i pracą z młodzieżą. W programie zapewniliśmy wystąpienia badaczy młodzieży i partycypacji obywatelskiej, by zachęcać do tworzenia polityki i dyskusji w oparciu o rzetelne dane, a nie ideologię. Rozmawialiśmy o tym, czym jest znacząca aktywność obywatelska młodzieży i co zrobić, żeby młodzi ludzie mieli systematyczny, istotny wpływ na szkoły i społeczności lokalne, w których żyją. Oddaliśmy głos wielu praktykom, którzy pokazali inspirujące przykłady działań które dały młodym ludziom wpływ na sprawy publiczne i dały im radość z praktykowania obywatelstwa (11 prezentacji w sesji pt. „Inspiracje” oraz wystąpienia prelegentów na sesji otwierającej którzy pokazali demokratyczny wymiar szkoły i skuteczność działania o młodzieżowych rad – na przykładach z własnego doświadczenia. Wspólnie z uczestnikami projektu świętowaliśmy sukces naszej współpracy, którym podczas oficjalnego podziękowania dzieliliśmy się z uczestnikami konferencji. Konferencja została bardzo wysoko oceniona w ankietach ewaluacyjnych uczestników, którzy w komentarzach na ankietach pokazywali przydatność treści konferencji do ich dalszych działań.