Wróć do listy
Najważniejszym celem programu „Młodzi Obywatele Mazowsza – scenariusze lekcji na
temat samorządu województwa” było budowanie mazowieckiej świadomości regionalnej
wśród młodzieży. Zależało nam na tym, aby młodzi ludzie poszerzyli swoją wiedzę na
temat swojego regionu i, dzięki temu, poczuli się jego częścią, rozwinęli tożsamość
regionalną i zaczęli myśleć o sobie w kategoriach obywateli Mazowsza. Projekt był
adresowany do uczniów i nauczycieli mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych.
Podstawowe cele programu zostały osiągnięte dzięki dwóm działaniom: