Wróć do listy


♦ MŁODZIEŻOWE RADY GMIN DLA DEMOKRACJI I KLIMATU ♦ 


Istotą projektu jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi poprzez rozwój młodzieżowych rad gmin jako organizatorów demokratycznych procesów poświęconych szkolnym i gminnym politykom klimatycznym oraz ogólnopolska promocja tej idei.

Głównymi uczestnikami projektu jest sześć 4-osobowych zespołów z 6 młodzieżowych rad – ze Śląska (Mikołów, Mysłowice, Pawłowice) i z Mazowsza (Łomianki, Ostrołęka, Wołomin) oraz ich dorośli opiekunowie. Obejmujemy młodzieżowe rady ponad rocznym procesem szkoleniowym oraz wsparciem we wdrażaniu w swoich gminach działań związanych z polityką klimatyczną takich, jak: szkolne audyty klimatyczne, gminne narady klimatyczne, inicjatywa uchwałodawcza.

W projekcie zakładamy zapewnienie młodzieżowym radom kompleksowego wsparcia we wdrażaniu rozwiązań partycypacyjnych w swoich gminach. Zespoły z młodzieżowych są objęte szkoleniami oraz otrzymują wsparcie animatorów, którzy wspólnie z nimi przechodzą przez kolejne etapy projektu.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz  Regionalny.

 


♦ AKTUALNOŚCI PROJEKTU ♦ 


RELACJA Z KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT

17 kwietnia w Michałowicach pod Warszawą odbyła się konferencja Młodzieżowe rady dla klimatu. Sprawdzone sposoby na zieloną zmianę. Gościliśmy aż 29 młodzieżowych rad wraz z opiekun(k)ami z całej Polski.

Podczas wydarzenia zaprezentowaliśmy narzędzia pracy, z których korzystaliśmy w czasie trwania projektu (audyty klimatyczne, gminne narady klimatyczne, inicjatywy uchwałodawcze), a także wysłuchaliśmy wykładów nt. polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz o tym, jak Polska może osiągnąć zeroemisyjność.

Podczas panelu dyskusyjnego rozmawialiśmy o tym, jakie są największe aktualne wyzwania związane ze zmianami klimatu oraz jakie zielone rozwiązania powinny wdrażać gminy w takich obszarach jak: woda, energia, odpady oraz żywność. Nasi prelegenci podkreślili jak ważna jest edukacja w tym obszarze oraz rozwijanie tzw. zielonych umiejętności.

W ostatniej części młodzieżowi radni i radne wypracowali listę konkretnych rozwiązań i działań obywatelskich, jakie mogą promować i wprowadzać w swoich lokalnych społecznościach, by pozytywnie wpływać na ograniczenie emisji, wsparcie bioróżnorodności oraz adaptację do zmian klimatu.

 

 

 


 

KONFERENCJA MŁODZIEŻOWE RADY DLA KLIMATU. SPRAWDZONE SPOSOBY NA ZIELONA ZMIANĘ

Zapraszamy młodzieżowych radnych, opiekunów młodzieżowych rad i przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się zaangażowaniem obywatelskim młodzieży lub klimatem na konferencję, która odbędzie się 17 kwietnia 2023 r. w Michałowicach pod Warszawą.

Więcej informacji znajdziesz w zaproszeniu.
Rejestracja trwa do 5 kwietnia 2023 roku –
kliknij i zarejestruj się.


ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ DLA MŁODZIEŻOWYCH RAD

Poszukujecie wiedzy dotyczącej działalności młodzieżowych rad albo inspiracjo działania?
W projekcie przygotowaliśmy dla internetową https://www.mlodziezowarada.pl/ Znajdziecie tam wiele informacji dotyczących organizacyjnych i prawnych podstaw działania młodzieżowych rad, opisy metod pracy oraz wiele inspirujących przykładów młodzieżowych inicjatyw.

Znajdziecie tam między innymi informację, jak przygotować i przeprowadzić szkolne audyty klimatyczne, jak zorganizować naradę klimatyczną z mieszkańcami, jak przygotować i wdrożyć inicjatywę uchwałodawczą młodzieżowej rady.


INICJATYWY UCHWAŁODAWCZE MŁODZIEŻOWYCH RAD

Z przyjemnością informujemy, że korzystając z możliwości, jaką daje młodzieżowym radom ustawa o samorządzie gminnym – art. 5b. ust. 6 „Młodzieżowa rada gminy może zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej”, młodzieżowe rady uczestniczące w projekcie wystąpiły z wnioskami o podjęcie inicjatyw uchwałodawczych:

Młodzieżowa Rada Łomianek
Zakup działki i zagospodarowanie jej z przeznaczeniem jej jako teren rekreacyjny dla mieszkańców Łomianek

Młodzieżowa Rada Mikołowa
Umieszczenie pojemników do segregacji odpadów w każdej sali w mikołowskich szkołach oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną uczniów

Młodzieżowa Rada Mysłowice
Utworzenie łąk kwietnych na terenie miasta Mysłowice

Młodzieżowa Rada Ostrołęki
Zwolnienie z opłat w strefach płatnego parkowania dla posiadaczy samochodów napędzanych wodorem

Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice
Umieszczenie ławek solarnych w Pawłowicach i Pielgrzymowicach

Młodzieżowa Rada Wołomina
Regularne sprzątanie Rezerwatu Przyrody Grabicz

Więcej informacji o tym, jak młodzieżowe rady mogą występować z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, można przeczytać na stronie www.mlodziezowarada.pl  


ZA NAMI 6 GMINNYCH NARAD KLIMATYCZNYCH

W grudniu zakończyliśmy etap gminnych narad klimatycznych. Młodzieżowe rady zorganizowały spotkania z mieszkańcami, na których omówione zostały najważniejsze wyzwania dotyczące lokalnych problemów związanych z klimatem. Narady zostały zorganizowane przy współpracy z lokalnymi samorządowcami i ekspertami ds. klimatu, a spotkania miały charakter międzypokoleniowy. Młodzieżowym radom zależało na usłyszeniu głosu mieszkańców w różnym wieku. Zebrane wnioski dotyczą m.in. braku terenów zielonych, miejsc do rekreacji, buspasów, wystarczającej ilości dróg rowerowych, a także problemów takich, jak zaśmiecone lasy, smog, niska świadomość ekologiczna mieszkańców. Wypracowane wnioski staną się podstawą do opracowania inicjatyw uchwałodawczych młodzieżowych rad.

           

   


AKADEMIA MŁODYCH LIDERÓW II

W dniach 22-23 października członkowie zespołów projektowych wzięli udział w drugiej części Młodzieżowej Akademii Młodych Liderów. Tym razem rozwijaliśmy kompetencje młodzieży w zakresie metod partycypacji obywatelskiej oraz współpracy ze społecznością lokalną. Głównym celem szkolenia było przygotowanie zespołów projektowych z młodzieżowych rad do dalszych etapów projektu – opracowywania inicjatywy uchwałodawczej oraz realizacji kampanii społecznej dotyczącej przeciwdziałania zmianom klimatu.


ZAKOŃCZYLIŚMY SZKOLNE AUDYTY KLIMATYCZNE

W czerwcu zakończyliśmy audyty klimatyczne w 30 szkołach na Mazowszu i na Śląsku. Młodzieżowe rady z Łomianek, Mikołowa, Mysłowic, Ostrołęki, Pawłowic i Wołomina zbadały, w jakim stopniu szkoły działają w sposób przyjazny i bezpieczny dla klimatu w obszarach: recykling, energia, woda, jedzenie, pomoce naukowe, transport do szkoły. Kolejnym etapem projektu będzie przeprowadzenie szkolnych narad klimatycznych, podczas których uczniowie wypracują rekomendacje, co należy zmienić w szkołach, aby były bardziej proekologiczne. Wkrótce podzielimy się wynikami naszych  badań i udostępnimy narzędzia, dzięki którym będziecie mogli wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu waszych szkół.

   

    

 


ZA NAMI AKADEMIA MŁODYCH LIDERÓW

W dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2022 r. odbyła się 3-dniowa Akademia Młodych Liderów. Spędziliśmy owocne i pracowite 3 dni w Książenicach, gdzie uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji liderskich, metod zaangażowania obywatelskiego, rozumienia wyzwań klimatycznych i sposobów przeciwdziałania im oraz przygotowywali się do prowadzenia działań proklimatycznych w swoich miastach i gminach.

 

 

    

      


 

KONFERENCJA „KLIMAT – SPRAWA MŁODYCH? MŁODZIEŻOWE RADY MAJĄ GŁOS” – 14 marca 2022 r. 

14 marca 2022 r.  oficjalnie zainaugurowaliśmy projekt „Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele zespołów projektowych młodzieżowych rad z Łomianek, Ostrołęki, Wołomina, Mysłowic, Mikołowa i Pawłowic.

W pierwszej części konferencji odbyła się debata „Klimat – sprawa młodych?” z udziałem ekspertów reprezentujących Fundację Civis Polonus, Stowarzyszenie BoMiasto, Climate Reality Projekt, United Nation Association Poland, Młodzieżowa Rada Klimatyczna.

Na konferencji gościliśmy przedstawicieli samorządów biorących udział w projekcie: Dariusz Wójtowicz – Prezydent Mysłowic, Małgorzata Żebrowska-Piotrak – burmistrz Łomianek, Katarzyna Syryjczyk-Słomska – przewodnicząca Rady Miasta Mikołów, Łukasz Marek- zastępca burmistrza Wołomina, Paweł Niewiadomski – radny miasta Ostrołęka.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu debaty oraz wykładu Magdaleny Ochwat (Uniwersytet Śląski) pt. „Humanistyka w czasach kryzysu”. Link do zapisu konferencji na YouTube.

   


 

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ INAUGURUJĄCĄ PROJEKT

Uwaga! Zapraszamy przedstawicieli samorządów, młodzieżowych rad i ich opiekunów do udziału w konferencji inauguracyjnej.
Spotykamy sie 14 marca o godz. 10:00 na kanale YouTube.


WYNIKI REKRUTACJI – 28.02.2022

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w rekrutacji do projektu. Informujemy, że do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały:

  1. Młodzieżowa Rada Miasta Łomianki
  2. Młodzieżowa Rada Gminy Mikołów
  3. Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice
  4. Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki
  5. Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice
  6. Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin

Gratulujemy zakwalifikowanym zespołom i cieszymy się na współpracę z Wami!


KOMUKINAT Z DNIA 23.02.2022 W SPRAWIE REKRUTACJI DO PROJEKTU 

Informujemy, że w związku trwającymi feriami zimowymi w województwie śląskim i zgłaszanymi nam trudnościami w zebraniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do przygotowania zgłoszenia do projektu, rekrutacja dla województwa śląskiego została przedłużona do piątku 25 lutego.

Przyjmowanie zgłoszeń z województwa mazowieckiego zostało zakończone.

 


♦ REKRUTACJA DO PROJEKTU ♦ 


Rekrutacja do projektu trwa do 22 lutego 2022 r. Czekamy na zgłoszenia zespołów złożonych z 4 młodzieżowych radnych i ich opiekuna. O wymogach formalnych i zasadach zgłaszania zespołów do projektu można przeczytać w regulaminie rekrutacji. Informacje o wynikach rekrutacji opublikujemy na stronie cvispolonus.org.pl w terminie do 28 lutego 2022 r.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji do projektu
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna do wypełnienia)
  4. Zaproszenie do projektu

Kontakt z koordynatorem projektu:

Łukasz Dembiński
lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl
tel. 664 861 019


HARMONOGRAM PROJEKTU

KROK 1
Sformowanie grup projektowych → luty 2022

Wśród gmin, które zgłoszą chęć udziału w projekcie, wybierzemy sześć (trzy z Mazowsza i trzy ze Śląska). Grupy projektowe z każdej gminy składać się będą z 4 członków młodzieżowej rady i ich opiekuna z ramienia urzędu. Z tymi grupami pracować będziemy przez 11 miesięcy i przy ich udziale realizować kolejne działania na terenie gmin.

KROK 2
Konferencja inauguracyjna
→ marzec 2022

Zorganizujemy konferencję, na której spotkają się młodzieżowi radni, ich opiekunowie, przedstawiciele lokalnych władz. Z udziałem ekspertów spośród Koalicji Klimatycznej, Kongresu Ruchów Miejskich, WWF Polska, Polskiej Zielonej Sieci czy Greenpeace Polska porozmawiamy o kryzysie klimatycznym. Podczas warsztatów zbierzemy potrzeby radnych i lokalnych władz z poszczególnych gmin i wspólnie zaplanujemy dalszą współpracę w projekcie. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 konferencja odbędzie się stacjonarnie lub online.

KROK 3
Akademia Młodych Liderów cz. 1
→ marzec/kwiecień 2022

Zorganizujemy szkolenie, którego celem będzie rozwój kompetencji młodzieży w zakresie rozumienia wyzwań klimatycznych oraz możliwych sposobów przeciwdziałania im na poziomie indywidualnym, szkolnym i lokalnym. Zespoły młodzieżowych radnych zostaną przygotowane do dalszych działań w swoich gminach i poznają swoich opiekunów-animatorów z Fundacji Civis Polonus i Stowarzyszenia BoMiasto, którzy współpracować będą z młodzieżowymi radami podczas całego projektu. Zapewnimy też szkolenie dla opiekunów, którzy z ramienia urzędu na co dzień wspierają działalność młodzieżowych rad. 3-dniowe szkolenie (czwartek-sobota) dla 4-osobowych zespołów młodzieżowych radnych i ich opiekunów odbędzie się w Warszawie. Zapewniamy nocleg, wyżywienie i dofinansowanie dojazdu

KROK 4
Szkolne Agendy Klimatyczne
→ kwiecień-czerwiec 2022

Wspólnie z młodzieżowymi radnymi zaprosimy do współpracy szkoły z terenu gminy i razem z uczniami i nauczycielami przeprowadzimy w nich szkolne audyty klimatyczne. Nawiążemy współpracę z opiekunami samorządów uczniowskich i zorganizujemy dla nich szkolenie z zakresu rozwoju samorządności szkolnej. Przygotujemy uczniów do zbadania, w jakim stopniu ich szkoła działa w sposób bezpieczny dla klimatu. Podczas narad szkolnych wypracujemy rekomendacje, co należy zrobić, aby szkoły działały w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.

KROK 5
Akademia Młodego Lidera cz. 2
→ wrzesień 2022

Zorganizujemy 2-dniowe szkolenie dla 4-osobowych zespołów młodzieżowych radnych i ich opiekunów. Celem szkolenia będzie rozwój kompetencji młodzieży w zakresie znajomości różnych narzędzi zaangażowania obywatelskiego (konsultacje społeczne, inicjatywa uchwałodawcza i inne). Przygotujemy młodzież do kolejnych etapów projektu oraz wspólnie zaplanujemy ich lokalną kampanię obywatelską na rzecz demokracji i klimatu.

KROK 6
Gminne Narady Klimatyczne
→ październik-listopad 2022

W każdej gminie młodzieżowa rada stanie się gospodarzem spotkania, na które zaprosimy mieszkańców. Eksperci wprowadzą uczestników w temat działań proklimatycznych na poziomie lokalnym, a następnie porozmawiamy o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed daną społecznością w kontekście kryzysu klimatycznego. Wypracujemy wnioski, które przekazane lokalnym władzom staną się ważnym głosem mieszkańców w zakresie działań na rzecz klimatu.

KROK 7
Inicjatywa uchwałodawcza → październik 2022-styczeń 2023

Młodzieżowi radni na podstawie wniosków z narad przygotują inicjatywę uchwałodawczą, która zawierać będzie propozycje możliwych do wdrożenia pozytywnych rozwiązań w obszarze gminnej polityki klimatycznej. Młodzieżowym radnym zapewnimy wsparcie eksperckie – m.in. warsztaty prawne dotyczące inicjatywy uchwałodawczej, procedury legislacyjnej, prawa z zakresu ochrony środowiska oraz doradztwo w zakresie prowadzenia kampanii społecznej i mediów społecznościowych.

KROK 8
Konferencja podsumowująca → luty 2023

Zorganizujemy ogólnopolską konferencję online, podczas której upowszechnimy narzędzia i efekty wypracowane podczas projektu. Zaprezentujemy rozwiązania zaproponowane w wyniku włączenia głosu mieszkańców w sprawy lokalnej polityki klimatycznej w gminach objętych projektem. Zaprezentujemy stronę internetową, która będzie budowana i aktualizowana sukcesywnie w trakcie projektu i będzie źródłem informacji dla młodzieżowych rad oraz lokalnych samorządów w zakresie narzędzi zaangażowania obywatelskiego mieszkańców, w tym przede wszystkim roli i możliwości młodzieżowych rad w zakresie angażowania innych obywateli do aktywności lokalnej.


Co zyskują uczestnicy projektu?

 


Projekt realizowany przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Stowarzyszeniem BoMiasto.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz  Regionalny.

Jego budżet to 82508,09 EUR.